Σε μόλις πέντε 24ωρα τίθεται σε εφαρμογή, το πρόγραμμα «Συνερ­γασία», ο μηχανισμός του οποίου θα είναι ενεργός για 4 μήνες, από 15 Ιουνίου έως και 15 Οκτω­βρίου.

  • Στο μέτρο μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που εμ­φάνισαν τους μήνες της πανδη­μίας μείωση τουλάχιστον 20% του κύκλου εργασιών ΦΠΑ ή των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον απαλλάσσονται από ΦΠΑ σε σύγκριση με πέρσι.

Οι εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό μπορούν για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του επίμαχου 4μήνου να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδο­μαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.

  • Στον μηχανισμό μπορούν να εν­ταχθούν μόνο οι μισθωτοί με σχέση εργασίας πλήρους­απασχόλησης την 30ή Μαΐου.

Η μεί­ωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας επιφέρει αντίστοιχη μείωση των καθαρών αποδοχών που οφείλονται από τον εργο­δότη, αλλά δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσον­ται στον μηχανισμό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here