Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 17/824/19.7.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου 125 & Βερβαινών 14-16 ΤΚ 11527,με αριθμό ΓΕΜΗ 1078501000 (πρώην αριθμό ΜΑΕ 23595/06/Β/91/16) και ΑΦΜ 094318036, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Ο Επόπτης Εκκαθάρισης που διορίστηκε με την ως άνω απόφαση,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους δικαιούχους κάθε φύσεως απαιτήσεων κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους και να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία μέσα σε πέντε (5) μήνες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 90 του Ν. 4514/30.01.2018. Η παρούσα θα δημοσιευθεί άλλες δύο (2) φορές τις επόμενες δύο (2) εβδομάδες, σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη.

Το έντυπο της Αναγγελίας Απαιτήσεων μπορείτε να το προμηθεύεστε ή από τα γραφεία της εταιρείας, ή ηλεκτρονικά από το site της εταιρείας www.atlasaxe.gr, ή μέσω fax με υποβολή σχετικού αιτήματος στο fax 2103238925. Η αναγγελία των απαιτήσεων και η κατάθεση των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) μήνες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στα γραφεία της εταιρείας ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της με την ένδειξη ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ.

Η εταιρεία θα εξυπηρετεί το κοινό και θα δέχεται τις αναγγελίες, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 10:00 π.μ. – 03:00 μ.μ. στα γραφεία της Μιχαλακοπούλου 125 & Βερβαινών 14-16 ΤΚ. 11527

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2018 Ο Ειδικός Εκκαθαριστής Μακρής Δ. Σεραφείμ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Get Free Email Updates!

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.

Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε επιθυμείτε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here