Για αδυναμία της αγοράς ξηρού φορτίου και ένα πρόσφατο πλήγμα κάνει λόγο η Globus Maritime, συμφερόντων της οικογένειας Φειδάκη, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το α΄τρίμηνο του 2023.

Η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 8,6 εκατ. δολάρια έναντι 18,4 εκατ. δολαρίων το α’ τρίμηνο του 2023 και κέρδη 2,6 εκατ. δολάρια από 13,8 εκατ. δολάρια. Παράλληλα κατέγραψε:

  • Προσαρμοσμένα EBITDA 1,3 εκατ. δολάρια από 13,8 εκατ. δολάρια
  • Μέσο ημερήσιο ισοδύναμο χρονοναύλωσης 8,780 δολάρια από 23,643

Όπως σχολιάζει η Globus Maritime «η αγορά ήταν γενικά αδύναμη στο πρώτο τρίμηνο του 2023, με μερική βελτίωση στις αρχές του δεύτερου.

Πρόσφατα η αγορά δέχτηκε ξανά πλήγμα, ωστόσο η οπτική μας για τις προοπτικές της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου παραμένει θετική μακροπρόθεσμα.

Θεωρούμε ότι οι θέσεις στον κλάδο πρέπει να λαμβάνονται με μακροπρόθεσμη οπτική. Η αισιοδοξία μας προέρχεται κυρίως από την πλευρά της προσφοράς της βιομηχανίας ξηρού χύδην φορτίου, με το βιβλίο παραγγελιών να βρίσκεται ιστορικά σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που σε συνδυασμό με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω την προσφορά.

Η χαμηλότερη προσφορά πλοίων που θα μπορούσε να προκύψει από χαμηλότερο βιβλίο παραγγελιών μαζί με την απαιτούμενη συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς και τους περιβαλλοντικούς στόχους, θα πρέπει να έχει θετική επίδραση στην αγορά, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν απρόβλεπτες κρίσεις ζήτησης.

Επί του παρόντος, εργαζόμαστε με διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη διερεύνηση συναλλαγών χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις, προκειμένου να επεκτείνουμε και να εκσυγχρονίσουμε τον στόλο μας.

Είμαστε πάντα πρόθυμοι για αυξητικές συμφωνίες που θα μας επιτρέψουν όχι μόνο να εκσυγχρονίσουμε τον στόλο μας και να τον κάνουμε πιο αποτελεσματικό, αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την αξία για τους μετόχους μας».

Στις 6 Μαρτίου η εταιρεία συμφώνησε να πουλήσει το Sun Globe με έτος κατασκευής το 2007 για 14,1 εκατ. δολάρια, ενώ στις 29 Απριλίου παρήγγειλε στο ναυπηγείο Nihon ένα bulker μεταφορικής ικανότητας 64,000 dwt που θα παραδοθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2024, με κόστος 37,5 εκατ. δολάρια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here