Η νέα γεννιά των …CoViD related …κόκκινων δανείων έρχεται να προστεθεί στο …βουνό των κόκκινων δανείων της οικονομικής ύφεσης της προηγούμενης δεκαετίας.

Το θέμα των κόκκινων δανείων απασχολεί ιδιαιτέρως τη Γερμανική Προεδρία καθώς είναι θέμα που μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών οικονομιών που χρηματοδοτούνται κυρίως μέσα από τα πιστωτικά συστήματα της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των επιβαρυμένων τραπεζικών ισολογισμών με στόχο η λύση του προβλήματος να μην επιβαρύνει τους Προϋπολογισμούς των κρατών μελών.

Το σχέδιο είναι απλό:

  • Να δοθεί χρόνος και χώρος στις τράπεζες να αντιμετωπίσουν ομαλά το πρόβλημα.

Έχει ήδη συνταχθεί μια Έκθεση Γενικών Κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Χαρακτηρίζονται ως Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ακόμη και τα δάνεια εκείνα που βρίσκονται σε αναστολή πληρωμών (moratorium) λόγω CoViD-19.

Η σωστή και πλήρης καταγραφή των επικίνδυνων δανείων θα αποτελέσει βάση της νέας λύσης.
Επόμενος στόχος είναι ο έγκαιρος σχηματισμός προβλέψεων όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Οι πρακτικές αυτές πάντα συμβάλλουν στην ενίσχυση των τραπεζικών ισολογισμών και επιτρέπουν στις τράπεζες να επικεντρωθούν στις βασικές τους δραστηριότητες.
Προφανώς η λύση αυτή δημιουργεί ισχυρές κεφαλαιακές ανάγκες για τις τράπεζες.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να δοθεί χρόνος για τις κεφαλαιακές ανακτήσεις.

  • Μέσα στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια αναμένεται να συμπεριληφθούν θέματα όπως οι ποσοτικές εποπτικές προσδοκίες όσον αφορά τα ελάχιστα επίπεδα προληπτικών προβλέψεων που αναμένονται για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Επόμενη λύση θα είναι το  backstop

Το περίφημο backstop δεν αποκλείεται να έλθει νωρίτερα από το 2024 που είναι προγραμματισμένο.

  • Backstop είναι η δυνατότητα του ESM να αποτελεί τον τελευταίο δανειστή του Single Resolution Fund όταν μια τράπεζα καταλήγει σε αυτό.
  • Προτείνεται επίσης, οι τιτλοποιήσεις που φέρουν εγγυήσεις δημοσίου να σχεδιάζονται κεντρικά ώστε κεντρικά να γίνεται η τιμολόγησή τους.
    Αυτό θα επιτυγχάνει καλύτερο αποτέλεσμα.
  • Αν ωστόσο παρ΄όλα αυτά προκύπτει κόστος για τα σχήματα που θα διαχειρίζονται αυτές τις τιτλοποιήσεις τότε σε κάθε περίπτωση αυτό δεν θα διασπείρεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα αφορά τις τράπεζες της χώρας που ανήκει το σχήμα της τιτλοποίησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here