της Ελενας Ερμείδου

Βασικός μέτοχος της Cattolica γίνεται η Generali μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 300 εκ. ευρώ. Η νέα συμφωνία που έλαβε έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο αμφοτέρων βασίζεται στις εμπορικές και βιομηχανικές ασφαλίσεις, σε μία νέα δομική μορφή και νέο τύπο εταιρικής διακυβέρνησης.

Η νέα στρατηγική συνεργασία προβλέπει τέσσερις επιχειρηματικές και εμπορικές πρωτοβουλίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν σημαντικές ευκαιρίες κερδοφορίας τόσο στον κλάδο Περιουσίας και Ατυχημάτων όσο και στον κλάδο Διαχείρισης Κεφαλαίων.

Οι συμφωνίες έχουν πολυετή διάρκεια και στοχεύουν συγκεκριμένα στην διαχείριση κεφαλαίων, στο ΙοΤ, στις υπηρεσίες υγείας και στις αντασφάλειες

Το δεύτερο σκέλος της συμφωνίας αφορά την συμμετοχή της Generali στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς δικαιώματα προαίρεσης, για 300 εκατομμύρια ευρώ, και με την επιφύλαξη της έγκρισης μετατροπής σε μετοχική εταιρεία. Με την ολοκλήρωσης της διαδικασίας , η Generali θα γίνει σημαντικός μέτοχος της εταιρείας με μερίδιο 24,4% και θα έχει επίσης την επιλογή να εγγραφεί στην επόμενη αύξηση κεφαλαίου, με επιπλέον μέγιστο ποσό 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Το τρίτο σκέλος της συμφωνίας που αφορά στη νομική δομή και διακυβέρνηση. Η συμφωνία απαιτεί τη μετατροπή της Cattolica από μια συνεταιριστική οντότητα σε μια μετοχική εταιρεία, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2021 και επίσης την υιοθέτηση νόμιμων διατάξεων για την προστασία της επένδυσης ως δεσμευτική  προϋποθέση για την Generali να γίνει σημαντικός μέτοχος της εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here