Ανακοίνωσε τα οικονομικά μεγέθη για το 2018, ο όμιλος Motor Oil και η οικονομική ευρωστία του αποτυπώνεται στο πλούσιο μέρισμα που θα διανείμει προς τους μετόχους του, συνολικά 1,3 ευρώ ανά μετοχή. 
    Πάμε να δούμε τώρα 4-5 μεγέθη για να έχουμε μία τάση μεγέθους: Κύκλος εργασιών στα 9,49 δισ , από 7,84 δισ. το 2017. Κέρδη 257,43 εκατ. από 315,81 εκατ., ίδια κεφάλαια 1,10 δισ. από 1,01 δισ., ελεύθερες ταμειακές ροές 191 εκατ. από 200,5 εκατ. και προσωπικό 2.251 από 2.189 άτομα.
     P/E στις 9,4 φορές, P/BV στις 2,2 , μερισματική απόδοση 5,3% και συντελεστής EBITDA προς DEBT αρνητικός καθώς τα πρώτα ξεπερνούν τον συνολικό δανεισμό.
     Ωστόσο να σημειωθεί ότι στην αύξηση του κύκλου εργασιών συνέβαλε η άνοδος του μέσου όρου των τιμών πετρελαίου κατά +27,85% καθώς και η αύξηση των πωλήσεων κατά 3,62% ενώ μέρος της αντισταθμίστηκε από την διολίσθηση του δολαρίου έναντι του ευρώ.
     Η διοίκηση της Motor Oil πιστή στην γενναιόδωρη μερισματική πολιτική της θα διανείμει 144,017 εκατ. (έχει καταβληθεί ως προμέρισμα 38,774 εκατ.).
      Στα 21,80 ευρώ χθες η μετοχή, που αντιστοιχεί σε αποτίμηση 2,42 δισ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here