Το κλείσιμο θέλει περιποίηση. Υψηλή ζήτηση για προϊόντα υγιεινής και οικιακής χρήσης εν μέσω πανδημίας που ευνοεί το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του ομίλου Γρ. Σαράντης δείχνουν τα στοιχεία του ισολογισμού.  Στο α’ εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Σαράντης ενισχύθηκε κατά +6,7% στα 183,69 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη του κατά +14,39% στα 15,62 εκατ. ευρώ. Παράλληλα αυξήθηκε και το περιθώριο καθαρού κέρδους σε 8,50% από 7,93% το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

  • Οι πωλήσεις στην Ελλάδα παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη +13,7% στα 67,64 εκατ. ευρώ ενώ στις χώρες του εξωτερικού, που αντιπροσωπεύουν 63,2% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, η αύξηση ήταν 2,98% στα 116,05 εκατ.

Η κερδοφορία κατά το α’ εξάμηνο του 2020 αυξήθηκε κυρίως λόγω βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους και ιδιαιτέρως λόγω χαμηλότερων εξόδων διαφήμισης και προώθησης.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 35,18% στα 28,44 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 15,62 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,39%.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου παραμένει σε χαμηλό επίπεδο και ανέρχεται σε 29,16 εκατ. ευρώ ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο α’ εξάμηνο προέβη σε πληρωμή μερίσματος 11,2 εκατ. ευρώ (0,16701 ευρώ ανά μετοχή).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here