Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της LAMDA Development θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου με αντικείμενο την Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και την ανακοίνωση και επικύρωση απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “LAMDA Development-Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων” (εφεξής η “Εταιρεία”), καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37Α, 15123 (εντός GoldenHall), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ’ άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

2. Ανακοίνωση και Επικύρωση απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28ηΝοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37Α, 15123 (εντός GoldenHall).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here