Σημαντική είναι η μείωση που σημειώθηκε το 2018 στα υπόλοιπα δανείων στην Κύπρο σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.

Το σύνολο των χορηγήσεων στο σύστημα μετά την προσαρμογή για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες μειώθηκε κατά €12,1 δισ. τέλος Δεκεμβρίου του 2018 στα €39,2 δισ. έναντι €51,4 δισ. τον Δεκέμβριο του 2017.

Τα συνολικά δάνεια τον Δεκέμβριο 2018 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €166,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €40,1 εκ. τον Νοέμβριο 2018. Η διαφορά μεταξύ της καθαρής μεταβολής και της μεταβολής του υπολοίπου των συνολικών δανείων αποδίδεται σε αναταξινομήσεις, αναπροσαρμογές αξίας, συναλλάγματος ή άλλες αναπροσαρμογές. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2,6%, σε σύγκριση με -3,0% τον Νοέμβριο 2018.

Τα δάνεια σε ετήσια βάση προς κατοίκους Κύπρου μειώθηκαν κατά 0,8% τον Δεκέμβριο του 2018 έναντι μείωσης 0,3% τον Νοέμβριο. Τον Δεκέμβριο του 2017 μειώθηκαν κατά 0,5%.

Τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν τον τελευταίο μήνα του 2018 κατά 1,4% έναντι αύξησης 2% τον προηγούμενο μήνα ενώ στα στεγαστικά δάνεια η μείωση ανήλθε στο 0,3% από αύξηση 0,1% τον Νοέμβριο.

Όσον αφορά στα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 1,7% τον Δεκέμβριο του 2018 έναντι αύξησης 1,5% τον Νοέμβριο.

Καταθέσεις

Αναφορικά με τις καταθέσεις, προσαρμοσμένα ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά €1,6 δισ. το 2018 στα €47,9 δισ. τέλος Δεκεμβρίου 2018 από €49,4 δισ. τέλος του Δεκεμβρίου του 2017.

Το 2017 οι καταθέσεις είχαν σημειώσει αύξηση €393 εκ.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Δεκέμβριο 2018 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €392,7 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €272,7 εκ. τον Νοέμβριο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 3,7%, σε σύγκριση με 3,4% τον Νοέμβριο 2018.

Οι καταθέσεις των κυπρίων διαμορφώθηκαν στα €37,6 δισ. από €37,3 δισ. τον προηγούμενο μήνα και €37,8 δισ. τον Δεκέμβριο του 2017.

Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία, οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών διαμορφώθηκαν στα €7 δισ. από €7,1 δισ. τον προηγούμενο μήνα. Τον Δεκέμβριο του 2017 ανέρχονταν στα €8,4 δισ.

Οι καταθέσεις των κατοίκων των υπόλοιπων χωρών της ευρωζώνης που περιλαμβάνουν και την Ελλάδα ανήλθαν στα €3,3 δισ. από €3,1 δισ. τον προηγούμενο μήνα και €3,2 δισ. τον τελευταίο μήνα του 2017.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here