Έλενα Ερμείδου

Στους βασικούς, μεταξύ άλλων παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά cyber ασφαλίσεων και στους λόγους που δεν αγοράζουν οι επιχειρήσεις cyber καλύψεις  αναφέρθηκε ο Νίκος Γεωργόπουλος, Cyber Privacy Risks Insurance Advisor, στο συνέδριο Cyber Insurance & Incident Response, προτάσσοντας την ανάγκη για εκπαίδευση. Ο πελάτης δύναται να μην κατανοεί την κάλυψη, την πραγματική έκθεση του στον κίνδυνο και όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται μετά από ένα χτύπημα. Η αγορά πρέπει να ακούσει τον πελάτη.

Ο Νίκος Γεωργόπουλος από το βήμα του συνεδρίου παρέθεσε την διάσταση της αγοράς, τονίζοντας ότι οι cyber καλύψεις καλύπτουν την δομή λειτουργίας μίας εταιρείας, παρέχοντας επίσης υποστήριξη μετά από κάποιο cyber περιστατικό.

Παγκοσμίως σύμφωνα με τα στοιχεία, παρατηρείται αύξηση 77% στα συμβόλαια κατά cyber κινδύνων στο χρονικό διάστημα 2017-2018, μέση αύξηση 72% στα ασφάλιστρα, ενώ η προβλεπόμενη μέση ετήσια αύξηση μέχρι το 2025 θα φτάνει στο 25%.

Υπάρχουν πολλών ειδών κίνδυνοι όπως είναι οι silent κίνδυνοι, Standalone Cyber, Cyber Endorsmenets, στην Ελλάδα συνήθως έχουμε τους εξής παρακάτω κινδύνους: telephone hackingransom, απάτες στις μεταφορές κεφαλαίων.

Την πρωτιά στις cyber ασφαλίσεις κατέχουν οι ΗΠΑ ενώ ακολουθεί η Ευρώπη. Στην Ελλάδα η αγορά κινήθηκε κυρίως λόγω νομοθεσίας, προστίμων,  δημοσιοποιημένων περιστατικών παραβίασης ασφάλειας.

Ο κίνδυνος ελλοχεύει και είναι μεγάλος και για τις ασφαλιστικές, ωστόσο και πακέτα ασφάλισης (property D&O) να έχουν αγοράσει οι εταιρείες, λόγω της φύσης του κινδύνου ποτέ δεν θα είναι 100% καλυμμένες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here