Επιμέλεια: Βάιος Κρόκος

Σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο, με αναδυόμενες ευκαιρίες και προκλήσεις, που στις μέρες μας ταλανίζεται από μια εν εξελίξει πανδημία, οικονομικές, κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις, ο όρος «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» δεν μπορεί να αποτελεί μια τάση ή μόδα, αλλά βασικό χαρακτηριστικό στις δράσεις και την ύπαρξη κάθε οντότητας.

Τα τελευταία χρόνια, είναι αλήθεια πως έχει συντελεστεί πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί οι ενέργειες των επιχειρήσεων που έχουν στόχο να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, των κοινωνικών και άλλων ζητημάτων. 

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας αλλά και επηρεαζόμενες οι ίδιες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. 

Οφείλουν, επομένως, να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται, δηλαδή, τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο-την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Περισσότερα στο insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here