Χαμηλότοκα και εγγυημένα από το Δημόσιο, δάνεια συνολικού ύψους 500 εκατ ευρώ θα χορηγηθούν σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις  με τη βοήθεια του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Επιπλέον, σε λίγες εβδομάδες θα χορηγούνται δάνεια από τον 3ο  κύκλο του προγράμματος εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας  (Hellenic Development Bank) μέσω του οποίου θα διατεθούν δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους 460 εκατ ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

1. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκατ ευρώ από πόρους που προ έρχονται από το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ (2014-2020) δηλαδή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ σε συνεργασίες με 5 τράπεζες ( Τρ. Πειραιώς, Εθνική, Eurobank Attica Bank και ProCredit Bank). Θα χορηγηθούν περίπου 500 εκατ ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού. Σκοπός είναι οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν τώρα σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες

  • Με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, οι 5 συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% των ενδεχόμενων ζημιών κάθε δανείου.

Επιλέξιμες προς δανειοδότηση είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του de minimis. Τα δάνεια θα χορηγούνται μέχρι και τον Δεκέμβριο 2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αρχικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr και κατόπιν στις συνεργαζόμενες τράπεζες (Τρ. Πειραιώς, Εθνική, Eurobank Attica Bank και ProCredit Bank).

.

2. To μικρό εγγυοδοτικό (Hellenic Development Bank)

Ταυτόχρονα με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων του ΕΠΑνΕκ, ξεκινά σε λίγες εβδομάδες, ο 3ος κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-l 9, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank) που η αγορά το έχει ονομάσει “μικρό εγγυοδοτικό”.

Το πρόγραμμα έχει υποβληθεί στις Βρυξέλλες προς έγκριση και αποτελεί επέκταση των δύο προηγούμενων κύκλων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 αλλά αυτή τη φορά στόχος είναι να ενισχύσει τη ρευστότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων με τζίρο έως 200.000 ευρώ .

  • Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται και εδώ στο 80% των ενδεχόμενων ζημιών ενώ το ύψος του δανείου το οποίο θα πρέπει να έχει εκταμιευθεί μέχρι το τέλος του έτους μπορεί να φτάσει έως και τα 50.000 ευρώ καλύπτοντας το 25% του κύκλου εργασιών 2019 ή τις άμεσες ανάγκες ρευστότητας των επόμενων 18 μηνών.

Τα δάνεια θα χορηγούνται από τις εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 651/2014 ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους με ετήσιο τζίρο ή συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό όχι μεγαλύτερο των  2 εκατ ευρώ.

  • Με βάση τα Ελληνικά δεδομένα το πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 , θεωρεί ως πολύ μικρές επιχειρήσεις αυτές που το 2019 είχαν τζίρο έως 200.000 ευρώ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here