Γράφει η «ξενοδόχος»

Πάνω από 6 στους 10 ξένους τουρίστες που ήρθαν το 2020 στην Ελλάδα ήταν Γερμανοί, Βρετανοί και Γάλλοι, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη παραμένει σταθερά το στήριγμα του ελληνικού τουρισμού και στις δύσκολες εποχές.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 11μηνο διαμορφώθηκε στις 7,28 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 30,66 εκατ.  ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

  • Από την Ε.Ε. οι ταξιδιώτες ήταν 4,84 εκατ., παρουσιάζοντας πτώση κατά 73,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά 80,4% μόλις στα 2,44 εκατ. ταξιδιώτες.

Από τα 4,8 εκατ. Ευρωπαίων που ταξίδεψαν στην Ελλάδα το 11μηνο, τα 3 εκατ. ήταν Βρετανοί, Γερμανοί και Γάλλοι, ειδικότερα 1,516 εκατ. από τη Γερμανία, 466 χιλ. από τη Γαλλία, ενώ εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 69,4% και διαμορφώθηκε στις 1,06 εκατ. ταξιδιώτες. Από τις ΗΠΑ η μείωση ήταν κατά 90,9% και διαμορφώθηκε στις 104 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 95,7% και διαμορφώθηκε στις 25 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020, μείωση κατά 13,638 δισ. ευρώ (-76,3%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4,247 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μείωση αυτή οφείλεται στην πτώση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 76,3%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 2,7%.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 61,4% και διαμορφώθηκαν στα 1,132 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 66,3% και διαμορφώθηκαν στα 366 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά 70,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 745 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 93,0% και διαμορφώθηκαν στα 82 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 96,9% και διαμορφώθηκαν στα 13 εκατ. ευρώ.

Μείωση 80,8% των εισπράξεων το Νοέμβριο

Μείωση κατά 80,8% κατέγραψαν το Νοέμβριο του 2020 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 61 εκατ. ευρώ, έναντι 315 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ενώ μείωση κατά 90,2% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Νοέμβριος 2020: 20 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2019: 207 εκατ. ευρώ). Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην πτώση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 81,1%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 12,0%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 2,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 9,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 73,0% και διαμορφώθηκαν στα 9 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 85,6% και διαμορφώθηκαν στo 1 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, μείωση κατά 36,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 83,0% και διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 99,4% και διαμορφώθηκαν σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Νοέμβριο του 2020 διαμορφώθηκε στις 176 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 81,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 76,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 89,9%.

  • Η μείωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της πτώσης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 81,7% και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 80,4%.
  • Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 64 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 74,1%, ενώ πτώση κατά 89,5% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ (Νοέμβριος 2020: 25 χιλ., Νοέμβριος 2019: 242 χιλ.).

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 70,8% και διαμορφώθηκε στις 21 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 75,8% και διαμορφώθηκε στις 4 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 31,8% και διαμορφώθηκε στις 34 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ παρουσίασε πτώση κατά 89,3% και διαμορφώθηκε στις 5 χιλ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 97,9% και διαμορφώθηκε στις 0,4 χιλ. ταξιδιώτες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here