Από την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018, εφαρμόζεται στη χώρα μας, συγχρόνως με όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών.

Με τον Κανονισμό αυτόν διευρύνεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως και τα σχετικά δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Η ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προσαρμόζει τις διαδικασίες της που αφορούν στη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων των πελατών της, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων αυτών και εξασφαλίζει την εύκολη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Η ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ,

όπως και κάθε ενδιαφερόμενο, να ενημερωθεί λεπτομερώς είτε από την ιστοσελίδα της https://www.atticabank.gr/el/gdpr-kanonismos-prostasias-dedomenon, είτε σε οποιοδήποτε κατάστημά της για:
• τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και τις πηγές τους,
• τους σκοπούς της κατά περίπτωση επεξεργασίας τους,
• τους αποδέκτες των δεδομένων σας,
• τις προϋποθέσεις διαβίβασης των δεδομένων σας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• το χρόνο τήρησης των δεδομένων σας,
• τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε, και
• τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία σας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here