Στα 316 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2017 τα κέρδη των ασφαλιστικών εταιρειών μετά από φόρους, καθώς το συνολικό αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων ύψους 364 εκατ. ευρώ επιβαρύνθηκε με φόρους ύψους 48 εκατ. ευρώ.
Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν το 2017 για το σύνολο των ασφαλίσεων ανήλθαν στα 11,4 δισ. ευρώ και αναλύονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Στη σχετική αναφορά της ΕΑΕΕ καταγράφονται τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία 51 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 με καθεστώς εγκατάστασης (35 ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, 3 αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί και 13 υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων).

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, το σύνολο του Ενεργητικού των παραπάνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφτασε το 2017 τα 17,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,9 δισ. ευρώ (79,2%) αποτελούν τις επενδύσεις τους. Το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων ανήλθε στα 1,2 δισ. ευρώ και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στα 3,7 δισ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here