Στην έκθεσή της “Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά From Resilience to Growth” η ΚPMG παρουσιάζει επιλεκτικά ορισμένες διατάξεις και αλλαγές στη γενική φορολογία που αφορούν και επομένως ενδιαφέρουν και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

IFRS 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι ασφαλιστικές εταιρείες εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 17 και το ΔΠΧΑ 9. Το ΔΠΧΑ 17 αποτελεί τη μεγαλύτερη λογιστική αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί για τις ασφαλιστικές εταιρείες από την εφαρμογή των προτύπων και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του είναι εμφανείς, όχι μόνον στη λογιστική απεικόνιση, στις αναλογιστικές μελέτες, στα πληροφοριακά συστήματα, αλλά και στον προσδιορισμό της φορολογικής βάσης των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ειδικότερα, από τη νέα επιμέτρηση και λογιστικοποίηση των ασφαλιστήριων συμβολαίων προκύπτουν ιδιαίτερα σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης, οι οποίες εκτός από τη λογιστικοποίηση των εσόδων από ασφαλιστήρια, τις δαπάνες-κόστη που συνδέονται με την παραγωγή ασφαλίστρων (π.χ. προμήθειες παραγωγής, αποζημιώσεις κλπ.), αφορούν κυρίως τον υπολογισμό των ασφαλιστικών προβλέψεων. Παρότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των αναλογιστικών λειτουργιών τους για την λογιστική απεικόνιση του ΔΠΧΑ 17, φαίνεται ότι θα χρειαστεί να επιβαρυνθούν με ένα επιπρόσθετο κόστος για να παρακολουθήσουν και να απεικονίσουν τις διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης.

Μέχρι σήμερα οι φορολογικές αρχές δεν έχουν εκδώσει διευκρινήσεις αναφορικά με τον φορολογικό χειρισμό των ασφαλιστικών προβλέψεων λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17, και θα απαιτηθεί μια συστηματική συνεργασία της Φορολογικής Διοίκησης με τις ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να αποφευχθεί η χρήση διπλών λογιστικών, πληροφοριακών, και λοιπών συστημάτων για την παρακολούθηση της  φορολογικής βάσης, ενώ αναμένεται να συζητηθεί και η φορολογική αντιμετώπιση της επίπτωσης της πρώτης εφαρμογής, όπου σε περίπτωση αλλαγής της φορολογικής βάσης να συνάδει με το λογιστικό αποτέλεσμα.

Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α για τις ασφαλισμένες οικοδομές από το έτος 2024 εφεξής (άρθρ. 3, Ν.4323/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.5045/2023)

Μειώνεται κατά 10% ο ΕΝ.Φ.Ι.Α για τις κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται σε ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου. Ως αξία του ακινήτου, λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων (1.000) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Προϋπόθεση για την εφαρμογή είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσαρμόζεται αναλογικά.

Φορολόγηση εφάπαξ στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και σύγκληση με Ομαδικά Ασφαλιστήρια συμβόλαια

Στα πλαίσια των προθέσεων για ενιαία φορολογική αντιμετώπιση μεταξύ των παροχών που καταβάλλουν στους ασφαλισμένους τους τα ΤΕΑ και τα ομαδικά ασφαλιστήρια που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρουσίασε νέο Νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση Επαγγελματικής Ασφάλισης και Εξορθολογισμός της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας».

Αναλυτικότερα η φορολόγηση των εφάπαξ θα είναι κλιμακωτή ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και διπλάσια από εκείνη των συντάξεων που θα χορηγούνται. Ειδικότερα:

  • για παραμονή μέχρι 10 έτη στην ασφάλιση τα εφάπαξ θα φορολογούνται με 20% και οι συντάξεις με 10%,
  • για 10-20 έτη ασφάλισης, η φορολόγηση θα είναι 15% και 7.5% αντίστοιχα,
  • ενώ για πάνω από 20 έτη το εφάπαξ θα φορολογείται με 10% και η σύνταξη με 5%.
    Σημειώνεται ότι προβλέπεται και προσαύξηση σε περίπτωση πρόωρης εξόδου σε κάθε κατηγορία με επιπρόσθετο φορολογικό συντελεστής 5%.

Περισσότερα στο insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ