του Βάιου Κρόκου

Σημαντικό στοιχείο – εφόδιο για τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες στον κλάδο και την ελληνική οικονομία αποτελεί το γεγονός πως ικανοποιητικά είναι τα μεγέθη που ανακοινώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για το σύνολο του 2020. Μιας δύσκολης χρονιάς με πρωτόγνωρες επιπτώσεις λόγω πανδημίας, όταν και η συνολική παραγωγή υποχώρησε κατά 3,7%. Ιδιαίτερης σημασίας επίσης αποτελεί το γεγονός πως οι δείκτες φερεγγυότητας διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Με SCR στο 289% και MCR στο 1.157% η NP Ασφαλιστική βρίσκεται στην κορυφή των ασφαλιστικών εταιριών σε δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας για το 2020, δείκτες αρκετά υψηλότερους και από ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Παράλληλα, αύξησε την παραγωγή κατά 5%, ενώ το 2020 υπήρξε μια χρονιά ακόμη με σημαντικά κερδοφόρα χρήση.

Ενίσχυση της κάλυψης των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ πέτυχε η Allianz Ελλάδος το 2020. Ο Δείκτης Φερεγγυότητας SCR ανήλθε σε 147% από 141% το 2019 και ο Δείκτης Φερεγγυότητας MCR στο τέλος του 2020 ήταν 331%, από 335% το 2019. Το 2020 έκλεισε για την Allianz Ελλάδος με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε € 155 εκατ., μειωμένο κατά μόλις 1,1% από το 2019. Τα κέρδη της εταιρείας μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 7,9 εκατ. για το 2020 έναντι € 3,7 εκατ. για το 2019, σημειώνοντας αύξηση 113,5%

Θετικά είναι τα νέα για την Eurolife FFH η οποία παρουσιάζει υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας (χωρίς μεταβατικά και άλλα μέτρα). Στον κλάδο Ζωής ο SCR δείκτης διαμορφώθηκε στο 169% ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία ως 28/2/2021 διαμορφώνεται πλέον στο 194%. Παράλληλα στις Γενικές Ασφαλίσεις ο SCR ανήλθε το 2020 στο 138% ενώ μέχρι τέλος Φεβρουαρίου στο 158%. Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 448,65 εκ. ευρώ, το συνολικό ενεργητικό διαμορφώνεται στα 3,5 δισ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται στα 738 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου άγγιξαν τα 22,2 εκατ ευρώ. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων για τη χρονιά που πέρασε, άγγιξαν τα 151,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 13% ενώ σε επίπεδο πενταετίας (2016-2020) έχουν φτάσει τα 672,60 εκατ. ευρώ.

Ενισχυμένη και με ακόμα καλύτερες προοπτικές για το μέλλον εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Πίστη καθώς παρουσίασε αύξηση 10,6% στα προ φόρων κέρδη, άνοδος κατά 5,1% στα συνολικά έσοδα (ανήλθαν στα 236,8 εκ. ευρώ) όπως επίσης και ενίσχυση του Δείκτη Φερεγγυότητας κατά 10,6% στο 174,6%. Άξιο αναφοράς επίσης το γεγονός ότι Ενεργητικό ξεπερνά πλέον τα 500 εκ. ευρώ, ενώ την ίδια ώρα η Εταιρία αυξάνει το μερίδιο αγοράς που κατέχει στο 5,7% έναντι 5,2% προηγουμένως

Σε μια χρονιά που βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο το μέλλον της, η Εθνική Ασφαλιστικήκατάφερε να διατηρήσει υψηλή κερδοφορία και για το 2020, με τα κέρδη προ φόρων το 12μηνο του 2020 να ανέρχονται σε €85,7 εκ., έναντι 81,7 εκ. ευρώ. Τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη, ανήλθαν σε €66,7 εκ., έναντι €57,2 εκατ. το 2019, βελτιωμένα κατά 16,6%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου της Εθνικής Ασφαλιστικής για το 2020 ανήλθαν σε €87,9 εκ. έναντι €82,3 εκ. το 2019, ενώ τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη, ανήλθαν σε €68,4 εκ. και €57,9 εκ. αντίστοιχα. Ο δείκτης φερεγγυότητας της Εθνικής Ασφαλιστικής διαμορφώθηκε στο 172%.

Υψηλό είναι το επίπεδο φερεγγυότητας για την Interlife Ασφαλιστική, που απασχόλησε θετικά πρόσφατα με την είσοδο της στην κύρια αγορά του ΧΑ, καθώς ο SCR διαμορφώθηκε στο 178%. Σταθερά υψηλά για μια ακόμη χρονιά η Ατλαντική Ένωση με SCR στο 275,42% για το 2020. Στο ίδιο μοτίβο και η MetLife ΑΕΑΖ με δείκτη φερεγγυότητας (SCR) στο 312%.

Αξιοσημείωτα στοιχεία, μεταξύ άλλων: Χωρίς προσαρμογές, η Interamerican Ζημιών είχε SCR το 2020 στο 247%, η Personal Insurance με 221%. Επίσης ο δείκτης φερεγγυότητας για την Ευρώπη ΑΕΓΑ ανήλθε στο 218%.

Παράλληλα, η Ορίζων Ασφαλιστική είχε δείκτη φερεγγυότητας 211,78%. Η Intersalonica ΑΕΓΑ είχε δείκτη φερεγγυότητας (SCR) στο 193,64%. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστικήαύξησε το δείκτη φερεγγυότητας στο 187,2%. Επίσης με δείκτη φερεγγυότητας 189% εμφανίζεται το 2020 η AXA Ασφαλιστική, ενώ η Groupama στο 183,3% για την ίδια περίοδο.

Ακόμη, στο 187,22% χωρίς την χρήση μεταβατικών μέτρων ανήλθε ο SCR για την Συνεταιριστική Ασφαλιστική, ενώ ο δείκτης φερεγγυότητας για την Υδρόγειο Ασφαλιστική ανήλθε στο 170,3% μετά την απόφαση του Δ.Σ για την διανομή μερίσματος ενώ χωρίς την διανομή μερίσματος θα ανερχόταν σε 175,7%. Δείκτη φερεγγυότητας SCR στο 160,21%, χωρίς την χρήση μεταβατικών μέτρων είχε το 2020 η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here