Το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος (ΙΑΤΕ) ανακοίνωσε τον εμπλουτισμό των συλλογών του με την πρόσκτηση των αρχείων της οικογένειας Βοβολίνη, ως ευγενική δωρεά της κληρονόμου τους Αλεξάνδρας Κ. Βοβολίνη.

Η δωρεά ξεπερνά τους 1.750 φακέλους και περιλαμβάνει τα προσωπικά αρχεία του δημοσιογράφου και πολιτικού Κωνσταντίνου Α. Βοβολίνη (1913-1970), του αδελφού του, εκδότη Σπύρου Α. Βοβολίνη (1910-1995), καθώς και τα αρχεία των εκδοτικών επιχειρήσεων της οικογένειας, δηλαδή της αντιστασιακής εφημερίδας Ελληνικόν Αίμα (1942-1948), της βραχύβιας εταιρίας «Εκδόσεις Εθνικών Αγώνων» (1948) και του μηνιαίου οικονομικού περιοδικού Βιομηχανική Επιθεώρησις (που ιδρύθηκε το 1934 και εξακολουθεί να κυκλοφορεί ως Οικονομική Επιθεώρηση).

Ο Κωνσταντίνος Βοβολίνης, διακρίθηκε για την πολύπλευρη δράση του ως δημοσιογράφος, πολιτικός και ιστορικός ερευνητής. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιώς, βουλευτής και Γενικός Γραμματέας της Βουλής, καθώς και Υφυπουργός Προεδρίας. Το αρχείο του περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη δημοσιογραφική και πολιτική του δραστηριότητα, έγγραφα που αφορούν την αρθρογραφία του, την έκδοση του Μεγάλου Ελληνικού Βιογραφικού Λεξικού, προσωπική αλληλογραφία και δημοσιεύματα Τύπου.

Κατά τους πρώτους μήνες της Γερμανικής Κατοχής, ο Κωνσταντίνος Βοβολίνης με τους δημοσιογράφους Λ. Πηνιάτογλου και Ιω. Μήλιο ίδρυσαν την αντιστασιακή οργάνωση «Ελληνικόν Αίμα», με σκοπό την τόνωση του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων, καθώς και την ομώνυμη εφημερίδα που κυκλοφόρησε έως το 1948. Το αρχείο της εφημερίδας αυτής περιέχει αλληλογραφία και ποικίλα έγγραφα σχετικά με την κυκλοφορία της. Επιπλέον, περιλαμβάνονται το καταστατικό, πρακτικά συνεδριάσεων και έγγραφα της εταιρίας «Εκδόσεις Εθνικών Αγώνων».

Διαφήμιση για την προώθηση του Μεγάλου Ελληνικού Βιογραφικού Λεξικού στο περιοδικό Βιομηχανική Επιθεώρησις (τεύχος Απριλίου 1960).

Ο Σπύρος Βοβολίνης ακολούθησε επίσης δημοσιογραφική σταδιοδρομία με ενεργό συμμετοχή σε σωματεία και οργανώσεις, όπως στις ενώσεις ιδιοκτητών και διευθυντών Τύπου (ΕΙΠΤ και ΕΔΕΤ). Το προσωπικό του αρχείο περιέχει τεκμήρια σχετικά με το δημοσιογραφικό του έργο και τη δράση του σε διάφορα σωματεία, καθώς επίσης προσωπικά έγγραφα και αλληλογραφία.

Το 1934, ο Σπύρος Βοβολίνης προχώρησε στην έκδοση του περιοδικού Βιομηχανική Επιθεώρησις, καλύπτοντας το κενό στον χώρο της ενημέρωσης για την βιομηχανική πολιτική και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Στόχος του αρχικά ήταν η έρευνα και η μελέτη της λειτουργίας των βιομηχανικών δυνάμεων και η υποστήριξη της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, ενώ αργότερα η θεματολογία του περιοδικού εμπλουτίστηκε καλύπτοντας όλους τους τομείς της οικονομίας. Το αρχείο του περιοδικού περιέχει αλληλογραφία, οικονομικά στοιχεία, τεκμήρια σχετικά με τις τυπογραφικές εργασίες και την ύλη του, επετειακές εκδόσεις και δημοσιεύματα.

Το περιεχόμενο των αρχείων της οικογένειας Βοβολίνη καλύπτει στον μείζονα όγκο του τη χρονική περίοδο 1920-1995, με επίκεντρο τις δεκαετίες 1940-1970. Επιπλέον, εντάχθηκαν οικογενειακά έγγραφα των ετών 1826-1929 που συνέλεξε ο Σπύρος Βοβολίνης, καθώς και μεταγενέστερο υλικό αναφερόμενο στην ιστορία του περιοδικού Βιομηχανική Επιθεώρησις (μέχρι το έτος 2013). Τα θέματα που αναδύονται παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για τομείς όπως η οικονομική και πολιτική ιστορία της Ελλάδας τον 20ό αιώνα, η ιστορία της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και των δημοσιογραφικών οργανώσεων, η ιστορία του Τύπου, γεγονότα της Αντίστασης και του Εμφυλίου κ.ά.

Το ερευνητικό κοινό έχει ελεύθερη πρόσβαση τόσο στα αρχεία της οικογένειας Βοβολίνη όσο και στα άλλα αρχεία ιστορικών προσωπικοτήτων που φυλάσσονται στο ΙΑΤΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here