της Σοφίας Ν. Τσιπσέ

Λίγες μέρες απέμειναν για την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για την παροχή μικροπιστώσεων έως 25.000€. Η 23η Ιανουαρίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης , οπότε πιθανά με κάποιες τελευταίες τροποποιήσεις να δοθεί ακολούθως προς ψήφιση.

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα τα χρόνια της κρίσης επλήγη θανάσιμα, με αποτέλεσμα να παύσουν σχεδόν ολικώς οι χορηγήσεις δανείων σε επαγγελματίες και ανθρώπους που θέλουν να επιχειρήσουν και να επεκτείνουν την επιχείρησή τους.

Το παρόν νομοσχέδιο σκοπεύει στην άρση αυτής της στασιμότητας χορηγήσεων δανείων και στην παροχή μιας ευκαιρίας στις μικρές επιχειρήσεις να επεκταθούν , στους ελεύθερους επαγγελματίες και στα φυσικά πρόσωπα να επιχειρήσουν μέσω των μικροπιστώσεων , ύψους έως 25.000€ , που θα χορηγούνται υπό προϋποθέσεις, έτσι όπως αυτές ορίζονται στο νομοσχέδιο.

Τα δάνεια αυτά θα παρέχονται είτε από πιστωτικά ιδρύματα, είτε όμως και από μη τραπεζικά ιδρύματα τα οποία όμως θα διαθέτουν συγκεκριμένο εταιρικό κεφάλαιο, το οποίο θα διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα είναι η Υπεύθυνη χορήγησης στα εν λόγω μη τραπεζικά ιδρύματα της απαραίτητης άδειας λειτουργίας.

Τα εν λόγω δάνεια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :

α) επαγγελματικά (κάλυψη επενδυτικών αναγκών, απόκτηση εξοπλισμού leasing κα)

β) προσωπικά (εκπαιδευτικοί σκοποί , ένταξη κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων κατηγοριών, ανεργία κα)

Τα δάνεια αυτά χορηγούνται ΧΩΡΙΣ υποθήκες και εμπράγματες εν γένει εξασφαλίσεις. Δύνανται υπό προϋποθέσεις να ζητηθεί η παροχή εγγύησης από κάποιο τρίτο πρόσωπο , τον ¨εγγυητή¨ . Το χρονικό όριο καταβολής και εξόφλησης του δανείου ορίζεται από 12 μήνες έως δέκα έτη.

Το ¨φαινόμενο¨ των μικροπιστώσεων έχει λειτουργήσει σε χώρες του εξωτερικού. Η Ελλάδα αναμένεται να υιοθετήσει το επιτυχημένο στις άλλες χώρες εργαλείο παροχής μικροπιστώσεων , προκειμένου να δοθεί μια επανεκκίνηση στην οικονομία , ενισχύοντας τους «μικρούς». Βέβαια το τοπίο είναι θολό , καθότι το ζήτημα των κόκκινων δανείων δεν έχει ξεκαθαρίσει και παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα , καθιστώντας την ουσιαστική ανάπτυξη μακρινό σενάριο.

Το παρόν νομοσχέδιο, όταν τεθεί σε εφαρμογή, μέλλει να αποδείξει από την πρακτική εφαρμογή του αν θα δώσει μια πνοή στο επιχειρείν και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ή αν θα αποτελέσει μία περαιτέρω σώρευση στο ιδιωτικό χρέος.

 

{Η κυρία Σοφία Ν. Τσιπτσέ είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, Διαπιστ. Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων} 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here