Οι δυσκολίες στον τουρισμό θα συνεχίσουν και μέσα στο δεύτερο εξάμηνο εκτιμά η διοίκηση του ξενοδοχειακού ομίλου ΛΑΜΨΑ με αφορμή τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

H δέσμευση των βασικών μετόχων της Λάμψα

ΛΑΜΨΑ: Η πορεία στα 5 αστέρια του Συντάγματος. Ηχηρά ονόματα στο Δ.Σ.  

Ο κύκλος εργασιών το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των 9,99 εκατ.€ έναντι 8,35 εκατ. ευρώ της ίδιας περιόδου του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 19,67%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας (Ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία», «King George» και «Sheraton») ) ανήλθε σε 6,4 εκατ. ευρώ από 5,88 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αυξημένος κατά 9,05%.

Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημίες 2,39 εκατ. από ζημιές 4,27 εκατ. ευρώ το 2020 λόγω της πανδημίας του covid-19, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 0,073 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών  3,181 εκατ. το 2020.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 8,077 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 10,23 εκατ. της συγκριτικής περιόδου 2020.

  • Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 8,26 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 7,8 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου 2020.

Εξάρσεις των κρουσμάτων COVID-19, μεταλλάξεις, αδυναμία αντιμετώπισης της κρίσης ή συνεχιζόμενη επιβολή περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις ενδέχεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τον ομιλο.

H πανδημία αναμένεται να αλλάξει τις συνήθειες τόσο των εταιρικών όσο και των ιδιωτών πελατών και αναμένεται πτώση του εσόδου από εκδηλώσεις και την εστίαση. Ο περιορισμός στη δραστηριότητα του ομίλου εγκυμονεί περαιτέρω αρνητικές επιδράσεις στα χρηματοοικονομικά μεγέθη, όπως επισημαίνεται σχετικά στην ετήσια έκθεση:

Από την Κομισιόν στο Δ.Σ. της ΛΑΜΨΑ η Μ. Δαμανάκη: Αέρας ανανέωσης με έμπειρα στελέχη

  • Η διοίκηση εκτιμά ότι ο όμιλος κατά την διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου θα απωλέσει έσοδα της τάξεως των 10 εκατ. ενώ η εταιρεία των 8 εκατ. ευρώ. Για το 2022, αναμένεται αύξηση των μεγεθών, αλλά εκτιμώνται μειωμένα περίπου κατά ποσοστό 75% σε σχέση με το έτος 2019 όπου ο όμιλος σημείωσε την κορύφωση του κύκλου εργασιών του.
  • Σε σχέση με τη χρηματοοικονομική διάρθρωση – ρευστότητα, οι συνέπειες της πανδημίας ήταν και αναμένεται να είναι σημαντικές για τον όμιλο με αποτέλεσμα τη δημιουργία ζημιών και για τη χρήση 2021, εντούτοις η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Επιπλέον, άμεση συνέπεια της προαναφερόμενης συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών του ομίλου είναι και ο περιορισμός στη ρευστότητά του. Η διοίκηση του ομίλου εξασφάλισε επιπλέον ρευστότητα 25 εκατ. ευρώ μέσω δανειοδότησης με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here