Μικρή ανάκαμψη βλέπει η διοίκηση του ομίλου Λάμψα για τα οικονομικά μεγέθη της τρέχουσας χρήσης, ενώ η επιστροφή στα μεγέθη του 2019 εκτιμάται πως θα γίνει τη διετία 2024-25.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, για τη φετινή χρήση οι πωλήσεις και τα λοιπά μεγέθη αν και αυξημένα θα κυμανθούν σε ποσοστό 60% χαμηλότερο, σε σχέση με τη χρήση 2019, κατά την οποία ο όμιλος σημείωσε την κορύφωση του κύκλου εργασιών του. Σημειώνεται ότι πέρσι ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 77%, σε σχέση με το 2019.

Εάν το συγκεκριμένο σενάριο επιβεβαιωθεί, τότε ο όμιλος θα εμφανίσει ζημιές, κατά την τρέχουσα χρήση. Εντούτοις, όπως διευκρινίζεται στην έκθεση διοίκησης, η κεφαλαιακή επάρκεια της μητρικής αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Επιπρόσθετα, οι δύο βασικοί της μέτοχοι (Namsos Enterprises Ltd και Dryna Enterprises Ltd) δεσμεύονται να καλύψουν ενδεχόμενες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Τα ακριβή χρονικά δεδομένα για την πορεία των εμβολιασμών, ο βαθμός και η ταχύτητα ανάκαμψης της ζήτησης, αλλά και οι συμφωνίες των κρατών για τα πρωτόκολλα μετακίνησης διατηρούν ακόμη σημαντική αβεβαιότητα, κυρίως για τη στιγμή της επανεκκίνησης.

Λόγω των καταστρεπτικών συνεπειών της πανδημίας για τον ξενοδοχειακό κλάδο, η διοίκηση του ξενοδοχειακού ομίλου αναμένει σταδιακή επάνοδο στα μεγέθη του 2019, τα έτη 2024-2025.

Για να αντιμετωπίσει τον περιορισμό στη ρευστότητα που προκάλεσε η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών, ο όμιλος Λάμψα προχώρησε στις εξής ενέργειες: α) σύναψη πρόσθετου δανεισμού, με εγγύηση Δημοσίου, ύψους 25 εκατ. ευρώ, β) μετάθεση πληρωμής χρεολυσίων (7,95 εκατ. ευρώ) και γ) λήψη συναίνεσης από τον εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών της μητρικής, για τη συναίνεσή τους στην εξαίρεση επιμέτρησης χρηματοοικονομικών δεικτών της σύμβασης.

Επιπρόσθετα, η μητρική συμμετέχει στα προγράμματα επιδότησης εργασίας εργαζομένων που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση (αναστολή, «συνεργασία» κλπ). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μείωση του μισθολογικού κόστους για την περίοδο, που τα ξενοδοχεία είναι κλειστά ή λειτουργούν με χαμηλή πληρότητα.
Επίσης, και για περαιτέρω εξοικονόμηση, αναμένεται να μην ανανεωθούν οι συμβάσεις εργαζομένων ορισμένου χρόνου, που λήγουν στο επόμενο διάστημα. Τέλος, αναμένονται συνέργειες μεταξύ των ξενοδοχείων του ομίλου, με δανεισμό προσωπικού, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους.

Λόγω της εφαρμογής των παραπάνω ενεργειών, η εταιρεία κατάφερε στην χρήση 2020, να μειώσει το μισθολογικό της κόστος κατά περίπου 9,2 εκατ. ευρώ ή 58% σε σχέση με το μισθολογικό κόστος του 2019.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 17,73 εκατ. ευρώ έναντι 77,81 εκατ. ευρώ, το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 77,21%. Στη μητρική Εταιρεία (Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία»,King George και Sheraton Rhodes Resort) ανήλθε σε 12,79 εκατ. ευρώ από 65,07 εκατ. ευρώ, το 2019, καταγράφοντας πτώση κατά 80,35 %, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 στα έσοδα των ξενοδοχειακών μονάδων.

Οι ενοποιημένες μικτές ζημιές ανήλθαν στο ποσό των 7,78 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 32,79 εκατ. ευρώ, το 2019, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 123,73%. Οι μικτές ζημιές της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 4,45 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 29,06 εκατ. ευρώ, το 2019, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 115,31%.

Η μητρική κατέγραψε έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες ζημιες απομειώσεων από επενδύσεις σε θυγατρικές ύψους 2,04 εκατ. ευρώ έναντι εσόδων από αναστροφή απομειώσεων ύψους 2,05 εκατ. ευρώ, το 2019.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές 20,99 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10,7 εκατ. ευρώ το 2019. Οι ζημιές προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 15,94 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 11,74 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μη ελεγχουσών συμμετοχών) του ομίλου ανήλθαν σε ζημιές 16,49 εκατ. ευρώ από κέρδη 6,93 εκατ. ευρώ, ενώ της εταιρείας σε ζημιές 12,77 εκατ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here