Καθαρά κέρδη 94,2 εκατομμυρίων δολαρίων ($0,79 ανά μετοχή) είχε το α’ τρίμηνο του 2024 η εισηγμένη στην αμερικανική κεφαλαιαγορά Costamare  συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου. Η ρευστότητα διαμορφώθηκε κοντά στο 1,1 δισ. δολάρια.

Ο Γρηγόρης Ζήκος, Οικονομικός Διευθυντής της Costamare Inc. σχολίασε σχετικά:«Στον τομέα των containerships, οι τιμές των ναύλων παρουσίασαν σημαντική βελτίωση από το τέλος του προηγούμενου έτους».

Και συνέχισε:

«Οι διαλύσεις έχουν μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που παρατηρήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023. Παρόλο που το ο όγκος των φορτίων έχει γενικά βελτιωθεί, η διαταραχή στην Ερυθρά Θάλασσα είναι ο κύριος λόγος για τη βελτίωση των ναυλώσεων αγοράς. Έχουμε εξασφαλίσει προληπτικά απασχόληση για το 97% και το 80% του στόλου των containerships μας για το 2024 και το 2025, αντίστοιχα, δημιουργώντας συμβολαιοποιημένα έσοδα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με εναπομένουσα διάρκεια χρονοναύλωσης 3,4 ετών».

Όσον αφορά τον τομέα του ξηρού χύδην φορτίου επεσήμανε: « Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την ανανέωση του στόλου και την αύξηση του μέσου μεγέθους του, συμφωνήσαμε να αποκτήσουμε δύο ακόμη πλοία capesize και να δεχτούμε την παράδοση ενός πλοίου παρόμοιου μεγέθους. Συνολικά, έχουμε αποκτήσει πέντε πλοία capesize με μέση ηλικία περίπου 12,5 ετών και διαθέτει συνολικά 10 πλοία μικρότερου μεγέθους με μέση ηλικία 14 ετών.

Τα ιδιόκτητα πλοία ξηρού χύδην φορτίου μας συνεχίζουν να διαπραγματεύονται σε spot βάση, ενώ η πλατφόρμα συναλλαγών είναι εμπορικά διαχειρίζεται έναν στόλο 54 πλοίων. Όπως αναφέρθηκε στο παρελθόν, έχουμε μια μακροπρόθεσμη δέσμευση στον τομέα του ξηρού χύδην φορτίου τομέα, γεγονός που αποτέλεσε στρατηγική απόφαση για εμάς».

Όσον αφορά τη Neptune Maritime Leasing, η πλατφόρμα αναπτύσσεται σταθερά, έχοντας συνάψει συναλλαγές χρηματοδοτικής μίσθωσης για 24 πλοία συνολικά, με βάση ένα υγιές πρόγραμμα που εκτείνεται κατά το επόμενο διάστημα τρίμηνα.