Καθοδικά κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τόσο τον Μάρτιο όσο και το α’ τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, για τον Μάρτιο οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε €4.283,4 εκατ. έναντι €4.851,2 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2023, με την μείωση να ανέρχεται σε €567,8 εκατ. δηλαδή 11,7%.

Αντίθετα, οι εισαγωγές του Μαρτίου σημείωσαν μείωση και από €7.443,6 εκατ. πέρσι ανήλθαν σε €6.694,5 εκατ. φέτος, δηλαδή 10,1%.

Ως εκ τούτου, το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε οριακή βελτίωση της τάξης του 7% και από €2.592,4 εκατ. τον Μάρτιο του 2023 την φετινή χρονιά διαμορφώνεται στα €2.411,2 εκατ.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Μαρ 24*

Μαρ 23*

Διαφορά 24/23

ΕΤ 24/23

Εξαγωγές

4.283,4

4.851,2

-567,8

-11,7%

Εισαγωγές

6.694,6

7.443,6

-749,0

-10,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.411,2

-2.592,4

181,2

-7,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν χαρτογραφήσουμε τις εμπορευματικές μας συναλλαγές χωρίς τα πετρελαιοειδή, βλέπουμε πως η πορεία τους βαίνει επίσης μειούμενη, καθώς οι εξαγωγές κατέγραψαν μείωση κατά -16,2%, δηλαδή €578,4 εκατ. και έφτασαν τα €2.999 εκατ. και οι εισαγωγές σημείωσαν μείωση κατά –5,4%, δηλαδή €297,3 εκατ. και έφτασαν τα €5.250,2 εκατ.

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα άνευ πετρελαιοειδών αυξήθηκε κατά 14,3%, δηλαδή €281,1 εκατ. και έφτασε τα €2.251,2 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΜάρτιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Μαρ 24*

Μαρ 23*

Διαφορά 24/23

ΕΤ 24/23

Εξαγωγές

2.999,0

3.577,4

-578,4

-16,2%

Εισαγωγές

5.250,2

5.547,5

-297,3

-5,4%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.251,2

-1.970,1

-281,1

14,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

O Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης

Μείωση κατά €1.525,3 εκατ., δηλαδή 11,0 %, κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2024, καθώς ανήλθαν σε €12.327,4 εκατ. φέτος έναντι €13.852,7 εκατ. πέρυσι.

Η αξία των εισαγωγών κατέγραψε επίσης μείωση και από €21.186,4 εκατ. πέρυσι ανήλθε σε €20.301,9 εκατ. φέτος ( διαφορά €884,5 εκατ., δηλαδή 4,2%), ενώ αντίστοιχα το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 8,7%, δηλαδή €640,8 εκατ. και ανήλθε σε €7.974,5 εκατ. 

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά 9,3% (δηλαδή €882 εκατ.) και ανήλθαν σε €8.612 εκατ., και οι εισαγωγές οριακά μειωμένες  κατά 0,4% (δηλαδή €55,9 εκατ.) και ανήλθαν σε €15.116,6 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάρτιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Μαρ 24*

Ιαν-Μαρ 23*

Διαφορά 24/23

ΕΤ 24/23

Εξαγωγές

12.327,4

13.852,7

-1.525,3

-11,0%

Εισαγωγές

20.301,9

21.186,4

-884,5

-4,2%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-7.974,5

-7.333,7

-640,8

8,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε κλαδικό επίπεδο οι εξαγωγές τροφίμων σημείωσαν αύξηση (€100,3 εκατ., δηλαδή 5,4%), ενώ ανάλογη πορεία είχαν οι εξαγωγές μη ταξινομημένων προϊόντων (αύξηση €98,4 εκατ., δηλαδή 328,5%).

Αντίθετα, όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν μείωση εξαγωγών. Συγκεκριμένα, καθοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων (€347,7 εκατ., δηλαδή 17,3%), χημικών (€203,4 εκατ., δηλαδή 11,6%), μηχανημάτων και οχημάτων (€146,1 εκατ., δηλαδή 11,2%), διάφορων βιομηχανικών (€14,5 εκατ., δηλαδή 1,6%), πρώτων υλών (€78,7 εκατ, δηλαδή 15,3%), ποτών και καπνών (€292,1 εκατ., δηλαδή 47,9%) και λιπών και ελαίων (€4,8 εκατ., δηλαδή 1,6%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Μαρ 24*

Ιαν-Μαρ 23*

Διαφορά 24/23

ΕΤ 24/23

Πετρελαιοειδή

3.909,1

4.534,1

-625,0

-13,8%

Τρόφιμα

1.974,0

1.873,7

100,3

5,4%

Βιομηχανικά

1.660,9

2.008,6

-347,7

-17,3%

Χημικά

1.554,7

1.758,1

-203,4

-11,6%

Μηχ/τα-Οχήματα

1.162,8

1.308,9

-146,1

-11,2%

Διάφ. Βιομηχανικά

889,6

904,1

-14,5

-1,6%

Πρώτες Ύλες

434,6

513,3

-78,7

-15,3%

Ποτά -Καπνά

317,8

609,9

-292,1

-47,9%

Λίπη – Έλαια

295,5

300,3

-4,8

-1,6%

Μη ταξινομημένα

128,3

29,9

98,4

328,5%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

8.418,2

9.306,9

-888,7

-9,5%

Σύνολο**

12.327,3

13.841,0

-1.513,7

-10,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάρτιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Μαρ 24*

Μαρ 23*

Διαφορά 24/23

ΕΤ 24/23

Πετρελαιοειδή

1.344,0

1.334,8

9,2

0,7%

Τρόφιμα

699,4

756,1

-56,7

-7,5%

Βιομηχανικά

577,4

722,6

-145,2

-20,1%

Χημικά

505,8

655,2

-149,4

-22,8%

Μηχ/τα-Οχήματα

415,7

531,4

-115,7

-21,8%

Διάφ. Βιομηχανικά

350,7

321,2

29,5

9,2%

Πρώτες Ύλες

160,8

191,6

-30,8

-16,1%

Ποτά-Καπνά

106,4

118,5

-12,1

-10,2%

Λίπη-Έλαια

84,3

201,2

-116,9

-58,1%

Μη ταξινομημένα

39,1

12,0

27,1

226,7%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

2.939,6

3.509,9

-570,3

-16,2%

Σύνολο**

4.283,6

4.844,6

-561,0

-11,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2023/2024

Εικόνα που περιέχει κείμενο, στιγμιότυπο οθόνης, γραμμή, διάγραμμα Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Στα κράτη μέλη της ΕΕ (27) απεστάλη το 50,9% των ελληνικών προϊόντων αξίας περίπου €11 δισ. ενώ το 49,1% (περίπου €10,7 δισ.) απεστάλη στις Τρίτες Χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσαν τους σημαντικότερους προορισμούς για τα ελληνικά αγαθά με τα ποσοστά να διαμορφώνονται σε 66,9% για την ΕΕ (27) και σε 33,1% για τις Τρίτες Χώρες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ