“Περνά” τα stress tests του Ιουλίου το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, είναι το μήνυμα της Φρανκφούρτης προς την Αθήνα, χωρίς να διαπιστώνεται ανάγκη (ή υποχρέωση) άμεσης κεφαλαιακής ενίσχυσης. Ούτως ή άλλως οι έλεγχοι (που είχαν προγραμματισθεί για το 2020, και μετατέθηκαν για το 2021) εξ’ αρχής δεν αναμένονταν να έχουν άμεση επίπτωση, καθώς δεν αποτελούσαν δοκιμασία έγκρισης ή απόρριψης, ενώ και το ενδεχόμενο επιβολής υποχρεωτικής αύξησης κεφαλαίου θα υλοποιούνταν μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Εκ προοιμίου γνωστό, πως τόσο η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) όσο ο Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) έδιναν προτεραιότητα τόσο στην καταγραφή υφιστάμενων κεφαλαιακών αντοχών όσο στην πρόβλεψη μελλοντικών, δοκιμάζοντας τις αντοχές του ευρωσυστήματος υπό το βάρος παλαιών (κυρίως όμως) νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ανώτατη πηγή της ΕΚΤ είχε χαρακτηρίσει δυναμική αυτή την διαδικασία (των stress tests) που δεν έχει ως καταληκτικό τον Ιούλιο αλλά θέτει, υπό συνεχή παρακολούθηση/έλεγχο, το τραπεζικό σύστημα κάθε χώρας ξεχωριστά, όπως και κάθε τράπεζα (κάθε χώρας) κατά περίπτωση.

Η βασικότερη αλλαγή στο πλαίσιο ελέγχου αφορούσε την υποβάθμιση του “αρνητικού σεναρίου” (για το 2020, προ Covid-19) σε “βασικό” (θετικό) και διαμόρφωση ενός “αρνητικού” βαρύτερου όμως και προφανώς προσαρμοσμένου στα νέα δεδομένα της πανδημίας και τις δραματικές επιπτώσεις της. Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ της χώρας, αντικειμενικές αξίες ακινήτων/κτηματαγοράς ήταν τα βασικά στοιχεία “μέτρησης” στα οποία προστέθηκαν αφ΄ενός η πρόβλεψη για νέα δάνεια (λόγω πανδημίας), η ανακτησιμότητα περιουσιακών στοιχείων (που βγαίνουν σε πλειστηρίαση) αφ’ ετερου η ποιότητα κεφαλαίου. Ειδικότερα, για το τελευταίο η Φρανκφούρτη συνεκτιμά-πλέον- το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται διεθνώς (πληθωρισμός/επιτόκια κ.α.) και απειλεί να περιορίσει τα λειτουργικά έσοδα των τραπεζών.

Το δυσμενές σενάριο εξετάζεται με 3-4 βασικά κριτήρια (ανάπτυξη 1,8% το 2021, και 2,5% το 2022, ανεργία 18,9% και 22,1%, τιμές κατοικιών στο μείον 5,8% για το 2021 και στο μείον 3,1% για το 2022, συν μακροπρόθεσμα επιτόκια, τιμές εμπορικών ακινήτων, πληθωρισμός). Παραδοχές που επιτυγχάνονται από την ελληνική πλευρά και αφήνουν περιθώριο υπεραπόδοσης (για το 2022, όσον αφορά ρυθμό ανάπτυξης, αγορά ακινήτων).

……………………..

Πηγή: ΧΡΗΜΑ WEEK, 29/06/2021

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here