Ραγδαία αύξηση ως προς τα έσοδα και τα EBITDA συγκριτικά με το 2017 δείχνουν οι επιδόσεις που κατέγραψε ο όμιλος SIA. Ο λόγος οφείλεται στη συμβολή, ανάμεσα σ’ άλλα, της μητρικής εταιρείας, της θυγατρικής P4cards αλλά και στις νεοαποκτηθείσες εταιρείες σε Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών πληρωμής με κάρτες και του όγκου διακίνησης στο δίκτυο SIAnet συνεισέφερε επίσης στις ισχυρές επιδόσεις του Ομίλου.

Το 2018, σημειώθηκε αύξηση των εσόδων της SIA, τα οποία ανήλθαν σε 411,9 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 8,5 εκατομμύρια ευρώ (+ 2,1%).

Άνοδο παρουσίασαν επίσης τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανερχόμενα σε 124,5 εκατομμύρια ευρώ από 114,6 εκατομμύρια ευρώ το 2017 (+ 8,7%) και τα λειτουργικά αποτελέσματα που ανέρχονται σε 97,4 εκατομμύρια ευρώ (+ 10%). Τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε 84,6 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 21,2 εκατομμύρια (+ 33,4%) σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, λόγω και των υψηλότερων μερισμάτων από εταιρείες του Ομίλου και λαμβάνοντας υπόψη τα μικρότερα φορολογικά οφέλη που απορρέουν από το «Patent Box». Η καθαρή χρηματοπιστωτική θέση της SIA επηρεάζεται από την εξαγορά των δραστηριοτήτων επεξεργασίας καρτών της First Data έναντι 387 εκατομμυρίων ευρώ.

Το 2018 ο όμιλος SIA διαχειρίστηκε συνολικά 7,2 δισεκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες (+ 18,1% σε σύγκριση με το 2017), 14 δισεκατομμύρια συναλλαγές για θεσμικές υπηρεσίες (+ 6,7%) και 3 δισεκατομμύρια πράξεις πληρωμής σχετικές με μεταφορές χρημάτων και εισπράξεις (-2,4% λόγω των χαμηλότερων όγκων που σχετίζονται με πληρωμές εκτός SEPA και με πράξεις υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών στην Ιταλία).

Στις χρηματοπιστωτικές αγορές ο αριθμός των συναλλαγών και των μετασυναλλακτικών πράξεων ήταν 51,7 δισεκατομμύρια (-8%, εξαιτίας τεχνολογικών βελτιώσεων του πλαισίου αγοράς που μείωσε τον συνολικό αριθμό των εντολών).

Η SIA διαχειρίστηκε όγκο μεταφοράς δεδομένων άνω των 1.204 terabyte, όγκο αυξημένο κατά 53,6% σε σύγκριση με το 2017, στα 186.000 χλμ. του δικτύου SIAnet, με συνολική διαθεσιμότητα υποδομής και επίπεδα εξυπηρέτησης 100%.

Χάρη στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2018 με καθαρά κέρδη 84,6 εκατομμυρίων ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους ανάπτυξης και σταθεροποίησης εντός του χρονικού πλαισίου κερδοφορίας που ορίζει το τριετές Στρατηγικό Σχέδιο και, συνυπολογίζοντας επίσης το χρέος που προκύπτει από τις πράξεις εταιρικής εξαγοράς που πραγματοποιήθηκαν το 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Συνέλευση των Μετόχων – με πρώτη σύγκληση στις 16 του ερχόμενου Απριλίου στην έδρα της SIA επί της οδού Gonin 36 στο Μιλάνο – τη διανομή τακτικού μερίσματος για το οικονομικό έτος 2018 ίσου με 60 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 0,35 ευρώ για καθεμία από τις 171.343.227 μετοχές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here