Στην έκδοση του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου «3K/Τράπεζα Αττικής  Premier Income Ομολογιακό» συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας και ετήσιας καταβολής «μερίσματος» προχωρεί η 3K Investment Partners σε συνεργασία με την Attica Bank.

Προσφέρει τη δυνατότητα στους επενδυτές να τοποθετηθούν εμμέσως σε ομολογιακές εκδόσεις, που εξασφαλίζουν τη δημιουργία τακτικού εισοδήματος υψηλότερου επιτοκίου από αυτό των προθεσμιακών καταθέσεων.

To 3K/Τράπεζα Αττικής  Premier Income Ομολογιακό έχει σχεδόν 6ετή διάρκεια (με λήξη την 10η Οκτωβρίου 2029) και επενδύει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα. Η εκτιμώμενη ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση είναι της τάξεως του 3,5% για το 2024 και για την περίοδο λειτουργίας του εντός του 2023 από την έναρξή του.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υπό τη διαχείριση της 3K Investment Partners, η οποία διακρίνεται για την ανεξαρτησία της και τη συνετή διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Διατίθεται τόσο από την ίδια και κυρίως μέσω του δικτύου καταστημάτων της Attica Bank.

Η περίοδος συμμετοχών διαρκεί ως και την 6η Οκτωβρίου 2023, στα καταστήματα της Attica Bank και στη 3K Investment Partners. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να ενημερωθούν για το Α.Κ. 3K/Τράπεζα Αττικής  Premier Income Ομολογιακό στα καταστήματα της Attica Bank και στη 3K Investment Partners (Τηλ: 2107419890, E: info@3kip.gr).

Η δημιουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου 3K/Τράπεζα Αττικής  Premier Income Ομολογιακό είναι η εκκίνηση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Attica Bank και της 3K Investment Partners στον τομέα της διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η επενδυτική τεχνογνωσία της 3KIP, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο δίκτυο Attica Bank και του ισχυρούς δεσμούς της με τους πελάτες προσφέρουν αξιόπιστες επενδυτικές λύσεις για την αποδοτικότερη αξιοποίηση της περιουσίας τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here