• Διανομή ετήσιου μερίσματος, το οποίο για το 2023 εκτιμάται στο 3,25%
  • Σχεδιασμένο να προσφέρει μια εναλλακτική μορφή εισοδήματος
  • Περίοδος διάθεσης: 20.2.2023 – 20.3.2023

Το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο “Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού” παρουσιάζει η Optima asset management ΑΕΔΑΚ, θυγατρική της Optima bank, στο πλαίσιο ενίσχυσης του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου. Το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο (Α/Κ) που διατίθεται μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας από τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να διακρατήσουν την επένδυσή τους καθ’ όλη τη διάρκειά του και επιζητούν τακτικό εισόδημα.

Το “Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού”, της Optima asset management ΑΕΔΑΚ, αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική επενδυτική επιλογή, χάρη σε τέσσερα βασικά πλεονεκτήματα:

  • δυνατότητα διανομής ετήσιου μερίσματος, το οποίο για το 2023 εκτιμάται στο 3,25%
  • πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων με υψηλές αποδόσεις 
  • δυνατότητα συμμετοχής με ελάχιστο κεφάλαιο, μόλις 1.000 ευρώ, προσφέροντας συγχρόνως επαγγελματική διαχείριση και διασπορά κινδύνου
  • προκαθορισμένη λήξη τον Μάρτιο 2028, οπότε και ρευστοποιείται, αποδίδοντας τα χρήματα στους επενδυτές.

Ο CEO της Optima asset management ΑΕΔΑΚ κ. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης, δήλωσε σχετικά: “Με περισσότερα από 23 χρόνια στην ευρύτερη αγορά διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων, τα στελέχη της Optima asset management ΑΕΔΑΚ, διαθέτουν την πολύτιμη εμπειρία και τη γνώση να σχεδιάζουν επενδυτικά προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής μας. Το ‘’Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού’’, αποτελεί τη νέα επενδυτική μας λύση, προσφέροντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που αναζητούν οι επενδυτές πελάτες μας. Για μια ακόμα φορά η Optima asset management ΑΕΔΑΚ κυριαρχεί στις εξελίξεις στην επενδυτική αγορά.’’

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Α/Κ, το έντυπο “βασικών πληροφοριών PRIIPs KID” και το ενημερωτικό δελτίο, στην ελληνική γλώσσα, μπορούν να αντληθούν από τις ιστοσελίδες:

https://www.optimabank.gr/support-area/synergazomenoi-oikoi 

Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.