Με θετικό πρόσημο έκλεισαν τα μεγέθη της ΑΛΟΥΜΥΛ για το σύνολο του 2019, με σημαντική αύξηση να καταγράφεται σε επίπεδο EBITDA, κατά 60,6%.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατέγραψε αύξηση 0,3% και διαμορφώθηκε στα €241,5 εκατ. έναντι €240,7 εκατ. το 2018, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €23,0 εκατ. έναντι €14,3 εκατ. το 2018, αυξημένα κατά 60,6%.

Τα μικτά κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €58,1 εκατ. έναντι €49,2 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 18,1%. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη €3,3 εκατ. έναντι ζημιών €0,6 εκατ. το 2018 (αύξηση κατά 666,1%).

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της Μητρικής, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μικρή μείωση 0,3% και διαμορφώθηκε στα €152,8 εκατ. έναντι €153,3 εκατ. το 2018, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €7,6 εκατ. έναντι €9,7 εκατ. το 2018, μειωμένα κατά 21,6%. Τα μικτά κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €21,7 εκατ. έναντι €21,8 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, περιοριζόμενα κατά 0,1%. Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημίες €2,9 εκατ. έναντι κερδών €1,6 εκατ. το 2018, κυρίως λόγω των δαπανών που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης με τις Πιστώτριες Τράπεζες.

Σχολιάζοντας τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ, κ. Γεώργιος Μυλωνάς, ανέφερε:

«Το 2019 ήταν μια χρονιά εδραίωσης για την ΑΛΟΥΜΥΛ, με τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου να ανέρχονται στα €23,0 εκατ., αυξημένα κατά 60,6%. Η οικονομική επίδοση της ΑΛΟΥΜΥΛ, αποδεικνύει ότι ο Όμιλος παραμένει σε τροχιά επίτευξης των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την ελληνική οικονομία.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here