Τη συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, της κατά 70% θυγατρικής της με την επωνυμία KENFOOD ΑΒΕΕ, με καταβολή εξ ολοκλήρου του συνολικού ποσού της αύξησης των 1.774.398,32 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων ταμειακών αναγκών της σύμφωνα με τους καταστατικούς της σκοπούς, αποφάσισε η εταιρεία Μύλοι Λούλη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το μετοχικό κεφάλαιο της KENFOOD ΑΒΕΕ, μετά την παραπάνω αύξηση, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.340.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 134.040 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη και η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. κατέχει πλέον το 85,00% του μετοχικού κεφαλαίου της KENFOOD ΑΒΕΕ αντί του 70% που κατείχε προηγουμένως.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here