Σε επιστροφή κεφαλαίου ύψους 2,054 εκατ. ευρώ αναμένεται να προχωρήσουν οι Μύλοι Λούλη, καθώς στην επικείμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (7 Ιουνίου) η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας θα προτείνει την (αφορολόγητη) διανομή 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Μια τέτοια κίνηση, στο βαθμό που θα εγκριθεί από τη γενική συνέλευση, οδηγεί στην πράξη στη διανομή υπερδιπλάσιου ποσού σε σχέση με πέρυσι (0,06 ευρώ και μάλιστα φορολογημένο με 5%) και σε μια τρέχουσα μερισματική απόδοση που προσεγγίζει το 5%.