Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία αποτελούν ένα προκαταρκτικό βήμα της επιτροπής για τον εντοπισμό αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών.

Σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων κατασκευής δικτύων υποδομής φυσικού αερίου (π.χ δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης, παροχετευτικών αγωγών (service lines), παροχετευτικών στηλών (risers) κ.α) και των σχετικών υλικών) και σε διαγωνισμούς προμήθειας και εξοπλισμού δικτύων φυσικού αερίου, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές νόθευσης διαγωνισμών με το ως άνω αντικείμενο.

  • Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και αποτελούν ένα προκαταρκτικό βήμα στο πλαίσιο έρευνας της επιτροπής για τον εντοπισμό αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών.

Σε ανακοίνωση της επιτροπής, σημειώνεται ότι η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Όπως ανακοινώθηκε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε στους συγκεκριμένους ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και στην πολιτική ελέγχων σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας και συγκεκριμένα τονίζει τα εξής:

  • «Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα παρεμβαίνει κατά άμεση προτεραιότητα όπου κρίνεται απαραίτητο, και θα εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει στην αντίληψή της, με την υποβολή καταγγελίας, αίτησης επιείκειας ή ανώνυμων σχετικών πληροφοριών μέσω του ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος (whistleblowing) και θα επιβάλλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν εφαρμόζουν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές βάσει των διατάξεων του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ». 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here