Ψάχνουν να ξεμπλέξουν και να ερμηνεύσουν τα νέα δεδομένα για τα διπλώματα οδήγησης που δημιούργησε ο νόμος 4599/2019, εξεταστές, υποψήφιοι οδηγοί, ασφαλιστές. Από την αρχή του έτους τα δεδομένα περιπλάκησαν και ακόμα δεν έχει βρεθεί η άκρη. Το ΕΕΑ δια το Προέδρου του Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου ανέδειξε μεταξύ άλλων το πρόβλημα, η ΕΑΕΕ,  και μεθαύριο 4 Απριλίου και ώρα 11 π.μ. άλλη μία φορά με διαμαρτυρία που ετοιμάζει στην Πλατεία Κλαυθμώνος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης.

Εκφράζοντας ενστάσεις και επιφυλάξεις σχετικά με την εφαρμογή του νόμου, πρόσφατα η ΕΑΕΕ για το μεταβατικό στάδιο των 12 πρώτων μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου στην άρση του αδιεξόδου που έχει προκύψει, πρότεινε προς το υπουργείο Μεταφορών τα εξής:

Oι τρίτοι ζημιωθέντες από τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο εκπαιδευόμενος οδηγός με το εκπαιδευτικό όχημα θα καλύπτονται, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος, από την ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία εκπαιδευτικού οχήματος που έχει διαμορφωθεί από την ασφαλιστική αγορά και συνάπτεται με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη ή κάτοχο εκπαιδευτικού οχήματος για κάθε εκπαιδευτικό όχημα χωριστά.

Συγκεκριμένα, η ειδική αυτή ασφάλιση καλύπτει τους τρίτους ζημιωθέντες για τυχόν σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες (περιλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης) που μπορεί να υποστούν σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητα του εκπαιδευόμενου οδηγού.

Τα όρια κάλυψης είναι τα προβλεπόμενα από το ν. 489/1976 (περί υποχρεωτικής ασφάλισης από την κυκλοφορία οχημάτων), όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση του με το Π.Δ. 237/1986 και επόμενες τροποποιήσεις του. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη παρέχεται υπό την προϋπόθεση της υποχρεωτικής παρουσίας εκπαιδευτή στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη φάση της εκπαίδευσης, καθώς και κατά το 2οστάδιο της εξέτασης που θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Εννοείται ότι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού, έτσι ώστε να δύναται να παρέμβει για την αποτροπή τροχαίου ατυχήματος.

Κατ’ εξαίρεση, η ανωτέρω ασφάλιση θα παρέχει κάλυψη και σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που μπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του 1ου σταδίου της εξέτασης του υποψήφιου οδηγού, το οποίο θα πραγματοποιείται χωρίς μεν την παρουσία εκπαιδευτή εντός του οχήματος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η δοκιμασία προσόντων του εκπαιδευομένου οδηγού θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ο ν.4599/2019 ορίζει, ήτοι σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης (όπου υπάρχουν) ή σε δημόσιες οδούς που θα επιλέγονται από τις κατά τόπον διευθύνσεις Μεταφορών και στις οποίες θα επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχημάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. αποκατάσταση τυχόν υλικών ζημιών του ίδιου του οχήματος του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά με την παροχή ασφάλισης ιδίων ζημιών για κάθε όχημα του εκπαιδευτή, σύμφωνα με όρους (π.χ. απαλλαγή) που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Εξυπακούεται ότι και στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη δίδεται με τους όρους και προϋποθέσεις που παρέχεται η ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του εκπαιδευτικού οχήματος.Στην κάλυψη των ιδίων ζημιών του εκπαιδευτικού οχήματος μπορεί να προστεθεί όρος –επέκταση κάλυψης της απώλειας εισοδήματος του εκπαιδευτή μέχρι την επισκευή του οχήματός του για χρονικό διάστημα ενός(1) μηνός, σύμφωνα με τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων.

Εννοείται ότι όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις θα παρέχονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατόπιν εκτίμησης του σχετικού κινδύνου και ανάλογης τιμολόγησης.

Η ΕΑΕΕ διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις και ενστάσεις σχετικά με την υλοποίηση της ρύθμισης του νέου νόμου που προβλέπει, μετά τη λήξη ισχύος του μεταβατικού σταδίου, την απουσία εκπαιδευτή από το εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών στο πλαίσιο του2ουσταδίου της εξέτασης, το οποίο θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Για το λόγο αυτό, ζητά την επανεξέταση της εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, ζητώντας παράλληλα να γίνει γνωστό το ακριβές χρονικό διάστημα (διάρκεια μεταβατικού σταδίου) για το οποίο θα εξακολουθεί να παρίσταται εκπαιδευτής εντός του οχήματος κατά το 2οστάδιο της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών, το οποίο θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο

της Έλενα Ερμείδου

Insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here