Εσοδα σε επίπεδο ομίλου €414,0 εκατ. (+20,0% σε ετήσια βάση), ανακοίνωσε η Intralot για το 2022. Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €110,4 εκατ. (+66,9% σε ετήσια βάση).

Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 19,4% σε ετήσια
βάση. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το δωδεκάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €107,6 εκατ. (+141,9% σε ετήσια βάση).

Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το δωδεκάμηνο του 2021 ανήλθαν στα €22,9 εκατ., μειωμένες κατά 36,2% σε ετήσια βάση.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του 2021 ανήλθαν στα €107,3 εκατ. Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €497,2 εκατ. στο τέλος του 2021, μειωμένος κατά €153,9 εκατ. σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2020.

O δείκτης Net Debt/ EBITDA στο 4,5x έναντι 9,8x το 2020.  Ο Συνολικός Δανεισμός παρουσιάζεται μειωμένος κατά €146,6 εκατ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020.

Να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο, η INTRALOT ανακοίνωσε την επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου της INTRALOT Maroc με την La Marocaine Des Jeux et des Sports (MDJS) για ένα επιπλέον έτος, με το συμβόλαιο πλέον να λήγει στις 31.12.2023. Τον Απριλίο, η INTRALOT ανακοίνωσε την επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου με την Magnum Corporation Sdn BhD στη Μαλαισία για δύο (2)επιπλέον έτη, με το συμβόλαιο πλέον να λήγει στις 30.06.2024. Τον Απρίλιο, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, INTRALOT, Inc., υπέγραψε 5ετή επέκταση της σύμβασής της με την Wyoming Lottery Corporation, με το συμβόλαιο πλέον να λήγει τον Αύγουστο του 2029.

Σωκράτης Κόκκαλης: Μπήκαν οι βάσεις για σταθερή πορεία

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης τον Αύγουστο του 2021, με αποτέλεσμα την παράταση των λήξεων χρέους του 2021 και τη σημαντική απομόχλευση κατά €163 εκατ., αποτέλεσε ορόσημο-κλειδί για την INTRALOT, διαμορφώνοντας το έδαφος για την αξιοποίηση σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών στις ΗΠΑ και ανά τον κόσμο για τα επόμενα χρόνια, στους τομείς των Τυχερών Παιχνιδιών Λοταρίας, του Αθλητικού Στοιχήματος και συστημάτων Παρακολούθησης Παιγνιομηχανών», επισημαίνει ο πρόεδρος και CEO του ομίλου.

«Τα αποτελέσματα του 2021, σε συνδυασμό με την ισχυρή ανάκαμψη σε βασικές αγορές, σε συνέχεια της χαλάρωσης των μέτρων κατά της πανδημίας του COVID-19 και της μείωσης κόστους που επιτεύχθηκε σε επίπεδο HQ, θέτουν την Εταιρεία σε μια σταθερή πορεία για να εκμεταλλευτεί νέες ευκαιρίες και να δημιουργήσει αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here