Γράφει η «ξενοδόχος»

Ακρως ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις στην οικονομική έκθεση της AVAX για τις επιπτώσεις στα έργα, δημόσια και ιδιωτικά, εσωτερικού και εξωτερικού, από τις αυξήσεις στις τιμές  που κυμαίνονται από 25%- 70%.

Σημειωτέον ότι η εταιρεία έχει αναλάβει και το πρώτο μεγάλο project στο Ελληνικό για τα κατασκευαστικά έργα υποδομών της Α’ Φάσης του έργου εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου, συμβατικής αξίας 250 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από τη διοίκηση, στον κατασκευαστικό τομέα συνεχίζουν να παρατηρούνται καθυστερήσεις στα υπό εκτέλεση έργα ενώ παράλληλα συνεχίζουν να καθυστερούν και οι διαδικασίες στις αναθέσεις νέων έργων.

  • «Παράλληλα παρατηρούνται αυξήσεις στο κόστος των υλικών αλλά και στο κόστος μεταφοράς, οι οποίες στο εσωτερικό στα δημόσια έργα αντιμετωπίζονται επαρκώς με τις συμβατικές αναθεωρήσεις τιμών ενώ στο εξωτερικό, που δεν προβλέπονται αναθεωρήσεις τιμών, οι όποιες αυξήσεις συμπεριλαμβάνονται στο κόστος παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά έχουν κατατεθεί σχετικά claims προς τους πελάτες για καθυστερήσεις στα έργα και επιβάρυνση του κόστους λόγω της πανδημίας τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης της εταιρείας και των πελατών».

Τα υλικά, οι ανατιμήσεις των οποίων επηρεάζουν την εταιρεία, τα υποκαταστήματά της στο εξωτερικό και τις κοινοπραξίες μέσω των οποίων εκτελούνται τα έργα, αφορούν στον σίδηρο, τον χαλκό, το αλουμίνιο, τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, την άσφαλτο, κλπ.

Οι τιμές προμήθειας ξεκίνησαν να αυξάνονται από τους τελευταίους μήνες του 2020 μέχρι και σήμερα, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι το φαινόμενο αυτό θα αντιστραφεί τους επόμενους μήνες.

Οι αυξήσεις τιμών κυμαίνονται μεταξύ 25% και 70%.

Η διοίκηση της AVAX αναφέρεται και σε συγκεκριμένα νούμερα, ενδεικτικό του αντίκτυπου από την κρίση στο επιχειρείν:

  • «Τα έργα της εταιρείας στο εξωτερικό δεν καλύπτονται από αναθεωρήσεις τιμών, και εκτιμάται ότι η επίδραση στο μεικτό αποτέλεσμα της εταιρείας ανέρχεται σε 26 εκατ. ευρώ τουλάχιστον.
  • Το ποσό αυτό αφορά το οδικό έργο στην Κροατία, τα κτιριακά έργα Casino Resort και Trilogy στην Κύπρο, το ενεργειακό έργο στο Ιράκ και τον αγωγό φυσικού αερίου IGB στη Βουλγαρία. Στο εσωτερικό, η επίδραση αφορά κυρίως στο έργο στο σταθμό ενέργειας στον Αγιο Δημήτριο της ΔΕΗ και ανέρχεται σε τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ.
  • Δεδομένου ότι τα υφιστάμενα έργα θα ολοκληρωθούν μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2022, έχει απορροφηθεί περίπου το 70% των ανατιμήσεων με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2021.
  • Παρ’ όλα αυτά, έχουν κατατεθεί αιτήματα αποζημίωσης (claims) και διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τους πελάτες καθότι οι συνθήκες δεν αφορούν σε κανονικές αυξήσεις τιμών αλλά σε έκτακτες καταστάσεις (force majeure).
  • Τα ποσά αποζημίωσης που τυχόν προκύψουν από τις διαπραγματεύσεις αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του 2022» .

Για τα δημόσια έργα, στις συμβάσεις προβλέπονται όροι για την αναπροσαρμογή τιμών.

Δεδομένου όμως ότι οι αναθεωρήσεις αφορούν σε εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν εργατικά, μισθώσεις, καύσιμα και υλικά τα οποία βασίζονται στον μέσο όρο ανατιμήσεων, οι αναπροσαρμογές είναι μικρότερες των πραγματικών αυξήσεων καθώς μέχρι στιγμής αφορούν μόνο σε υλικά και καύσιμα.

Γίνεται προσπάθεια και διαπραγματεύσεις με τα αρμόδια υπουργεία ούτως ώστε αυτά τα υλικά με την μεγάλη ανατίμηση να πληρώνονται απολογιστικά. Για τα νέα έργα τα οποία δεν είναι δημόσια, πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις ώστε οι συμβάσεις να περιλαμβάνουν όρους αναθεώρησης τιμών.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here