Την απόκτηση 1.350 κοινών μετοχών της εταιρείας Grivalia Properties AΕΕΑΠ, συνολικής αξίας 12.023,70 ευρώ ανακοίνωσε η Eurolife ERB Life Insurance AE.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναφέρειτα εξής:

“Η Εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES AΕΕΑΠ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 17 (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε, ότι η Εταιρεία Eurolife ERB Life Insurance A.E προέβη στις 5.4.2018 σε αγορά 1.350 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 12.023,70.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία Eurolife ERB Life Insurance Α.Ε. είναι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Wade Sebastian Burton ο οποίος είναι μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Eurolife ERB Life Insurance Α.Ε”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here