Σε σημαντικό συνεργάτη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εξελίσσεται το Βusiness Βanking της Εθνικής Τράπεζας, αποτελώντας τον επιταχυντή της ανάπτυξης τους.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούν πάνω από το 55% των εργαζομένων της χώρας, συνεισφέροντας στο 41% περίπου της προστιθέμενης αξίας.

Αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τονώνουν το επιχειρηματικό πνεύμα, συνεισφέρουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και συμβάλλουν στη κοινωνική σταθερότητα.

Μετά από ένα δύσκολο διάστημα δυσμενών συνθηκών, οι ΜμΕ αναμένουν ισχυρή ανάπτυξη, βάζοντας μπροστά την ‘ατμομηχανή’ των επενδύσεων.

Πλέον οι ΜμΕ στρέφονται στην ενδυνάμωσή τους, με σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας, ψηφιακές επενδύσεις και πράσινη ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο το Business Banking της Εθνικής Τράπεζας καλύπτει ολιστικά τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, υιοθετώντας ένα πελατοκεντρικό και εξωστρεφές μοντέλο εξυπηρέτησης με εξειδικευμένους επαγγελματικούς συμβούλους, τους RM’s, αναπτύσσοντας σύγχρονα προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, που καλύπτουν τόσο τις καθημερινές τους ανάγκες, όσο και την ανάπτυξή τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here