«Έβγαλε μάτια» χθες η μετοχή Καράτζης στο χρηματιστηριακό ταμπλό.

Μόνο 11,27% υψηλότερα στα 7,90 ευρώ (υψηλό στα 8,10 ευρώ) με συναλλαγές αξίας 66.701 ευρώ. Κεφαλαιοποίηση στα 115,97 εκατ. €, με καθαρή θέση στα 101,88 εκατ. €, με σχεδόν μηδενικό δανεισμό, με EV/EBITDA (*) στις 6,5 φορές όταν ο μέσος όρος αγοράς είναι τουλάχιστον άλλο τόσο.

Τα 2 αδέλφια ελέγχουν το 82,6% το καθαρό free float περιορισμένο και ελεγχόμενο. Στην αποτίμηση αντιστοιχούν-δεν αντιστοιχούν οι δύο ξενοδοχειακές μονάδες, δηλαδή χωρίς να υπολογίζονται η δραστηριοποίηση της εισηγμένης στην βιομηχανία, χωρίς να εκτιμάται η επικείμενη παρουσία της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ.

Τι να σας πρωτολέω τώρα, η εισηγμένη είναι βαθειά υποτιμημένη σε σχέση με την αγορά και όπως με πληροφορεί φίλος χρηματιστής είναι ήδη σε monitoring ξένου πολυεθνικού ομίλου.

Το τι μπορεί να σημαίνει το τελευταίο είναι πολύ πρώιμο να αναλυθεί επί του παρόντος. Οι πρώτες ενδείξεις θα δοθούν μόλις καταγραφούν κάποια  μεγάλα πακέτα μετοχών να αλλάζουν χέρια και τότε θα σημάνουν alert για τον Καράτζη. Ακόμη και για το ενδεχόμενο να υπάρξει ενδιαφέρον από ξένο όμιλο.

*Τι σημαίνει και τι αποκαλύπτει  ο δείκτης  EV/EBITDA.

Ο συγκεκριμένος δείκτης βασίζεται κυρίως στην αξία στοιχείων ενεργητικού μίας επιχείρησης και από ορισμένους, πιο…ψείρες αναλυτές, χρησιμοποιείται σαν πιο ευρύς και αντιπροσωπευτικός λόγος p/e.
Πρακτικά είναι: τρέχουσα τιμή μετοχής προς τα κέρδη ανά μετοχή αποτυπώνοντας την ρεαλιστική αγοραία αξία (fair market value) μίας επιχείρησης. 
Συνήθως οι αναλυτές χρησιμοποιούν αυτό τον δείκτη όταν συγκρίνουμε εισηγμένες με διαφορετικό επίπεδο χρέους/υποχρεώσεων...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here