Η Polyplast LTD προχώρησε πρόσφατα στη δημοσίευση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας που αφορά την επιχειρηματική της επίδοση για τη χρονιά 2021.

Ειδικότερα, σκοπός της εταιρείας μέσα από τη δημοσιοποίηση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είναι να συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των κοινωνικών της εταίρων.

Η Polyplast LTD είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και τις αξίες της υγείας, της ασφάλειας, τις δεοντολογικά ορθές και διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές, τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, το καλό εργασιακό κλίμα και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Μεταξύ των θεμάτων που παρουσιάζονται στον Απολογισμό και απασχολούν σημαντικά την Polyplast LTD αλλά και ευρύτερα την επιχειρηματική κοινότητα είναι η προστασία του περιβάλλοντος.

Η Polyplast αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που επιφέρει η Κλιματική αλλαγή αλλά και τις χρηματοοικονομικές ευκαιρίες από την επένδυση σε φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής, θέτει ως στόχο για το άμεσο μέλλον:

  • την αύξηση του Μεριδίου του Χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ με την λειτουργία των Φ/Β συστημάτων στη στέγη του εργοστασίου επιφάνειας 4.200 τ.μ. προς κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωσή της σε ποσοστό 30%.

Ταυτόχρονα, η Polyplast LTD δεσμεύεται να υποστηρίζει δράσεις που έχουν σκοπό να μεταβάλουν την τεχνολογική διάρθρωση και το μείγμα καυσίμων των μέσων μεταφοράς για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, να αυξήσει τις εφαρμογές Πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας και να καταγράφει την κατανάλωση καυσίμων για τα οχήματά της με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά την μεταφορά.

Η εταιρεία Polyplast LTD ιδρύθηκε το 1990 και σήμερα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εταιρείες καθετοποιημένης παραγωγής προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας (τσάντες ταμείων,  courier bags, φιλμ θερμικής συρρίκνωσης, φίλμ λαμιναρίσματος, βιομηχανικούς σάκους, ρολά για βιομηχανική χρήση, wicket bags  κ.λπ.). Η εταιρεία προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και υψηλό επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησης. Έχει επιτύχει σημαντικές  πανευρωπαϊκές συνεργασίες και εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 13 χώρες. Το 2006 η PolyplastLTD μεταφέρθηκε στις νέες υπερσύγχρονες ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 4.200 τ.μ. στη βιομηχανική περιοχή (βιομηχανικό πάρκο) Αυλώνα.

Γ