του Ηλία Λεκκού

Όπως αναμενόταν, η Fed διατήρησε το βασικό επιτόκιό της στο εύρος 0,00%-0,25%. Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

•     Εκτιμά ότι σύντομα θα προβεί στην 1η αύξηση του βασικού της επιτοκίου καθώς ήδη ο πληθωρισμός βρίσκεται αρκετά πάνω (well above) του στόχου  και χαρακτηρίζει ως «ισχυρά αναπτυγμένη» (strong) την αγορά εργασίας σε αντίθεση με προηγουμένως που διαπίστωνε κάποιο περιθώριο βελτίωσης μέχρι την «πλήρη απασχόληση».

Συνεπώς, έγινε πιο πιθανό η 1η αύξηση να πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση (του Μαρτίου).

•   Επανέλαβε ότι θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα αγορών κρατικών και τιτλοποιημένων στεγαστικών ομολόγων στις αρχές Μαρτίου (αγορές $20 δισ. και $10 δισ. αντίστοιχα τον τελευταίο μήνα του προγράμματος  από 15/2 έως 15/3).

•     Εκτιμά ότι η μείωση του μεγέθους του ισολογισμού της θα ξεκινήσει μετά την έναρξη της διαδικασίας αύξησης του βασικού επιτοκίου της. Επομένως, φαίνεται να μεταφέρει χρονικά πιο κοντά από ό,τι μέχρι σήμερα αναμενόταν την έναρξη περιορισμού του ύψους των επαναπενδύσεων του κεφαλαίου των ομολόγων που κατείχε και που έληγαν. Δηλώνει, ωστόσο, ότι θα διατηρήσει σημαντικό ύψος από τα αποκτηθέντα αξιόγραφα προκειμένου να διατηρηθεί η άφθονη (ample) ρευστότητα στο σύστημα και για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της.

•     Διαπιστώνει συνεχιζόμενη ενίσχυση των δεικτών της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, αν και οι τομείς με το μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία, παρά τη σημειούμενη βελτίωση, εξακολουθούν να επηρεάζονται αρνητικά από αυτήν. Επανέλαβε ότι οι εξελίξεις στην οικονομία εξαρτώνται από την πορεία της πανδημίας και ότι παρά την πρόοδο στους εμβολιασμούς οι κίνδυνοι στην αναπτυξιακή δυναμική παραμένουν.

•     Οι ανισορροπίες στη ζήτηση και την προσφορά που προκαλούνται από την πανδημία και την επανεκκίνηση της οικονομίας συνεχίζουν να συμβάλλουν στον υψηλό πληθωρισμό (continued to contribute to elevated levels of inflation).

•     Αναφορικά με την αντίδραση των αγορών, η ισοτιμία του ευρώ ως προς το δολάριο υποχώρησε κοντά στο 1,12. Η απόδοση των διετών κρατικών ομολόγων ενισχύθηκε κοντά στο 1,15%. Παράλληλα, ο μετοχικός δείκτης S&P500 μειώθηκε και το spread των εταιρικών ομολόγων διευρύνθηκε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here