Γράφει η «ξενοδόχος»

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την  παραχώρηση της άδειας καζίνο στο Ελληνικό είναι μία από τις πέντε αναβλητικές αιρέσεις, οι οποίες θα πρέπει να εκπληρωθούν ώστε να  ολοκληρωθεί η εξαγορά της Ελληνικό Α.Ε., στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Lamda Development, η οποία έχει αναλάβει να «τρέξει» το έργο.

Στο Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας επισημαίνεται αναφορικά με το θέμα του καζίνο ότι μία από τις εκκρεμότητες είναι η χορήγηση μέσω δημοσίου διαγωνισμού άδειας καζίνο εντός του ακινήτου, περιλαμβάνοντας όρο που να επιβάλλει στον κάτοχο της άδειας την υποχρέωση να εκκινήσει τη λειτουργία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του Σχεδίου Γενικής Διάταξης.

  • «Μέχρι την ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για την άδεια καζίνο με τον υπουργό Οικονομικών μεσολαβούν διάφορα στάδια, η ολοκλήρωση των οποίων δεν εξαρτάται από την εταιρία, κατά τα οποία μπορεί να ανακύψουν διαδικαστικά θέματα και προβλήματα ή/και δικαστικές διενέξεις εμπλοκής που ενδέχεται να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις ολοκλήρωσης και υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης ακόμη και στην ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά κυρίως στην περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας θα επέλθουν χρονικές καθυστερήσεις οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν ουσιωδώς την ημερομηνία μεταβίβασης και επομένως, και την έναρξη υλοποίησης του έργου και της επένδυσης», αναφέρεται σχετικά.

Ως προς τις λοιπές αναβλητικές αιρέσεις στο παρόν στάδιο εκκρεμούν:

Η διανομή του ακινήτου σύμφωνα με

(α) ένα διάγραμμα διανομής που θα συμφωνηθεί μεταξύ του αγοραστή, του πωλητή και του Ελληνικού Δημοσίου,

(β) το Σ.Ο.Α. (ήτοι το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά) και

(γ) τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή άλλες σχετικές πράξεις. Βάσει αυτής, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. θα αποκτήσει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε έκταση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της επιφάνειας του πρώην αεροδρομίου  και σε έκταση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της επιφάνειας της παράκτιας ζώνης, (εξαιρουμένων του αιγιαλού και της παραλίας), (εφεξής «η Διανομή») και η σύσταση του δικαιώματος της επιφανείας για χρονική διάρκεια 99 ετών αρχομένη από τη σύσταση του, όπως θα εξειδικευθεί κατά την εν λόγω σύσταση δια των σχετικών πράξεων, στο υπόλοιπο της έκτασης των ιδίων ακινήτων όπου χωρεί η σύσταση του εν λόγω δικαιώματος.

-Η μεταβίβαση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. εμπράγματων δικαιωμάτων σύμφωνα με τη σύμβαση του Νοεμβρίου του 2014

Η μη ύπαρξη εκκρεμών αιτήσεων ακύρωσης οποιασδήποτε διοικητικής πράξης σχετίζεται με τις αναβλητικές αιρέσεις οι οποίες σχετίζονται με την θέση σε ισχύ των ΚΥΑ, την διανομή του ακινήτου, την μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων κ.τ.λ.

-Η παράδοση του ακινήτου ελευθέρου από την κατοχή τρίτων στο σύνολό του και  της μαρίνας που βρίσκεται στο ακίνητο στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. δυνάμει πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που θα υπογραφεί μεταξύ πωλητή και ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here