Toυς κινδύνους των ευρωπαϊκών τραπεζών αξιολόγησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην άσκηση διαφάνειας τα αποτελέσματα της οποίας έδωσε στη δημοσιότητα. Σταθεροί ήταν οι δείκτες φερεγγυότητας αλλά οι κίνδυνοι εντοπίζονται κυρίως στις τράπεζες που χρηματοδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μεταξύ των οποίων και οι Ελληνικές) ενώ σημαντικές δυσκολίες προάγουν τα αρνητικά επιτόκια στη διατήρηση καταθέσεων. Προβληματισμός αναπτύσσεται και σε ότι αφορά τη δημιουργία κερδοφορίας των τραπεζών ενώ η βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί σε ότι αφορά τα κέρδη, στην μέιωση του λειτουργικού κόστους.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της τους κινδύνους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η έκθεση συνοδεύεται από τη δημοσίευση της διαδικασίας περί διαφάνειας για το έτος 2019 σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία παρέχει αναλυτικές πληροφορίες, σε συγκρίσιμη και προσιτή μορφή, για 131 τράπεζες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Συνολικά, οι δείκτες φερεγγυότητας των τραπεζών της ΕΕ παρέμειναν σταθεροί, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε περαιτέρω. Μέσα από τη χαμηλή κερδοφορία, είναι απαραίτητη μια προορατική διαχείριση των λειτουργικών εξόδων. Τα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3% από τον Ιούνιο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019. Από το 2014, οι τομείς των εμπορικών ακινήτων, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των καταναλωτικών πιστώσεων ήταν εκείνοι με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Με βάση αυτό στις τράπεζες με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα καταγράφεται πως τα πιστωτικά ιδρύματα αναζητούν απόδοση σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και συρικνούμενων περιθωρίων. Η ποιότητα του ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε από 3,6% τον Ιούνιο του 2018 σε 3% το 2019. Ωστόσο, το γεγονός πως οι τράπεζες αντιμετωπίζουν εκθέσεις σε μεγαλύτερους κινδύνους κατά τα τελευταία έτη, σε συνδυασμό με τις εξασθενημένες μακροοικονομικές προοπτικές, αποτελούν έναν συνδυασμό ο οποίος ενδέχεται να αλλάξει αυτή την τάση. Οι απαντήσεις στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Κινδύνων (RAQ) της ΕBA δείχνουν επίσης ότι ένα αυξανόμενο μερίδιο των τραπεζών αναμένει την επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού του για τις περισσότερες κατηγορίες δανείων.

    Η ΕΒΑ για το ελληνικό banking.

Τόσο στη χώρα μας όσο και σε χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η Εσθονία και η Λετονία τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό ποσοστό του συνολικού δανεισμού που χορηγούν οι τράπεζες κάτι το οποίο εξηγείται από τη σημασία των επιχειρήσεων αυτών στην οικονομία των παραπάνω χωρών.  Tα δάνεια αυτών των κατηγοριών αυξάνουν τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο για τις τράπεζες.

Η χώρα μας με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου 2019 είχε τον υψηλότερο δείκτη NPLs στο 41% ακολουθούμενη από την Κύπρο στο 31% και την Πορτογαλία στο 9%.

Oι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά NPLs γενικώς, είναι αυτές που παρουσιάζουν και το

μεγαλύτερο μερίδιο κόκκινων δανείων τα οποία πιθανότατα δεν θα πληρωθούν ποτέ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις χώρες που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά NPLs οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερο μερίδιο δανείων σε καθυστέρηση ενός έτους και άνω. Για παράδειγμα περισσότερο από το 65% των ελληνικών και κυπριακών NPLs ήταν ληξιπρόθεσμα για περισσότερα από 1 χρόνο και περίπου το 60% σε βαριά καθυστέρηση άνω των 5 ετών με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου 2019.

     Αλλαγές στα stress tests και οι πιέσεις του Βερολίνου.

Η διατήρηση της σταθερής μεθοδολογίας για το 2020 παρότι έχουν κάποια σημεία βελτιωθεί, κρίθηκε αναγκαία, καθώς η EBA αποφάσισε να μην εισαγάγει σημαντικές αλλαγές στη συγκεκριμένη προσέγγιση και έτσι τα stress tests του 2020 θα εξελιχθούν από τη βάση προς την κορυφή. Ωστόσο κάποιες βελτιώσεις θα υπάρξουν καθώς «έχουμε συμφωνήσει να δημοσιεύσουμε τις απαιτήσεις του πυλώνα ΙΙ»,

Πιέσεις φαίνεται να ασκεί η Γερμανία ως αντιστάθμισμα για την πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων σε όλον τον ευρωπαϊκό Νότο, ζητώντας από χώρες-μέλη περαιτέρω εγγυήσεις για τις εκδόσεις κρατικών ομολόγων (sovereign bonds). Έτσι μέσα σε αυτήν την απαίτηση φαίνεται να επιχειρείται να εγερθεί ζήτημα για «διπλές» εγγυήσεις σε ό,τι αφορά το project «Ηρακλής».

Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εμφανίζεται απολύτως αισιόδοξο πως το θέμα θα επιλυθεί και πως δεν θα απαιτηθούν επιπλέον δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά την επίτευξη μηδενικού κινδύνου risk weight asset για το χαρτοφυλάκιο του APS Hρακλή. Η κάθε τιτλοποίηση στον «Ηρακλή» θα αποτελέσει ξεχωριστή υπόθεση και ως προς το σύνολο των εγγυήσεων που θα αποσπάσει από το APS, αλλά και ως προς την αξιολόγηση που αυτή θα τύχει από την αγορά.

………………..

XΡΗΜΑ WEEK, 10/12/2019

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here