Εκπνέει την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου η προθεσμία που έχει δώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποχρεωτική δήλωση στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα (www.aade.gr), επαγγελματικού λογαριασμού από τους επαγγελματίες οι οποίοι υποχρεούνται σε αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα (POS).

Για μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ, ενώ για την υποβολή δήλωσης πέραν των προβλεπόμενων προθεσμιών το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Επίσης, η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης επαγγελματικού λογαριασμού, νοείται ως μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού και επιφέρει πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Πρόστιμο 1.500 ευρώ προβλέπεται για τους επαγγελματίες εκείνους, οι οποίοι ενώ έχουν σχετική υποχρέωση, δεν έχουν εγκαταστήσει POS. Επαγγελματίες που θα ξεκινήσουν από εδώ και στο εξής την δραστηριότητά τους και οι οποίοι υποχρεούνται σε αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα (POS), θα πρέπει να δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ εντός 30 ημερών από την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας τους.

Κάθε επαγγελματίας είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή μητρώου Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών (ΕΤΛ) τον ή τους επαγγελματικούς λογαριασμούς σε μορφή IBAN, όπου δέχεται τις εισπράξεις μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως πληρωμές με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, η ΑΑΔΕ αναμένεται να ξεκινήσει διασταυρώσεις ανάμεσα στη λίστα των υπόχρεων και στον κατάλογο όσον δήλωσαν εντός προθεσμίας τον επαγγελματικό τους τραπεζικό λογαριασμό.

Τι είναι ο επαγγελματικός λογαριασμός

Ο επαγγελματικός λογαριασμός είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το POS του επαγγελματία, στον οποίο οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές, που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού, αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί δηλώνονται με χρήση του Αριθμού Λογαριασμού Πληρωμών (ΙΒΑΝ). Εφόσον υπάρχει ΙΒΑΝ, δηλώνονται υποχρεωτικά με τη μορφή αυτή και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση του.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υπόχρεοι

Εκτός από την τυπική δήλωση του συνδεδεμένου με το POS επαγγελματικού λογαριασμού, οι υπόχρεοι θα πρέπει να δώσουν προσοχή σε κάποια λάθη, που χαρακτηρίζονται ως συνήθη, αλλά μπορεί να επιφέρουν πρόστιμα. Συγκεκριμένα:

– Δήλωση ίδιου επαγγελματικού λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και σε αυτήν την περίπτωση η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των λογαριασμών.

– Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των επαγγελματικών λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι συναλλαγές διενεργούνται σε περισσότερους του ενός επαγγελματικούς λογαριασμούς.

– Οι δικαιούχοι πληρωμής δύνανται να διαγράφουν επαγγελματικό λογαριασμό ή/και να προβαίνουν σε προσθήκη επαγγελματικού λογαριασμού σε περίπτωση τροποποίησης.

– Οι μεταβολές που επέρχονται στους επαγγελματικούς λογαριασμούς, δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here