Τα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο της επαναφοράς του Οργανισμού σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με την με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ69/113/9246/29-04-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 93559/30.4.2020 απόφαση του Προέδρου Δ.Σ., ενημερώνει το συναλλακτικό κοινό, ότι από 4-05-2020 θα λειτουργεί σε όλο το εύρος των υπηρεσιών του, όμως η συναλλαγή με φυσική παρουσία του κοινού θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά.

Η επικοινωνία για τον καθορισμό της συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται με την αποστολή εγγράφου αιτήματος ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στις διευθύνσεις και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Π. & Δανείων (www.tpd.gr) και στην είσοδο της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων.

Ειδικά για τη συναλλαγή του κοινού μας με τα κατά τόπους Γραφεία Παρακαταθηκών των Δ.Ο.Υ., κάνουμε γνωστό πως αυτή θα υλοποιείται κατά τον προβλεπόμενο από την οικεία Δ.Ο.Υ. τρόπο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here