Το έργο TEX MED ALLIANCES στις επιχειρήσεις ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας παρουσίασε ο ΣΕΠΕΕ στη Θεσσαλονίκη.

Το έργο TEX MED ALLIANCES έχει ως βασικό του στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στις χώρες της Μεσογείου.

Οι 3 τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το έργο αφορούν

  • τη διεθνοποίηση,
  • την καινοτομία και
  • την κυκλική οικονομία.

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στις συμμετέχουσες μεσογειακές χώρες.

Στο έργο συμμετέχουν 8 φορείς από 7 μεσογειακές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τυνησία, Αίγυπτο, Ιορδανία και Παλαιστίνη).

Επικεφαλής φορέας είναι ο Σύνδεσμος Κλωστοϋφαντουργίας της Ισπανίας (TEXFOR) και εταίρος από την Ελλάδα είναι ο ΣΕΠΕΕ. Άλλοι φορείς που συμμετέχουν είναι οι: CTN (Ιταλία), CETTEX & MFCPOLE (Τυνησία), GACIC (Αίγυπτος), ACI (Ιορδανία) και PFI (Παλαιστίνη).

Επίσης ως συνεργαζόμενοι εταίροι στο έργο συμμετέχουν από Ελλάδα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες και ο συνολικός του προϋπολογισμός 2,8 εκατ. ευρώ (2,5 εκατ. η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 0,3 εκατ. ευρώ η ίδια συμμετοχή).

Το TEX MED ALLIANCES είναι ένα από τα 41 έργα που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα ENI CBC MED 2014-2020. Με ένα συνολικό προϋπολογισμό ύψους 209 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της δίκαιης και αειφόρου οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης στην περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου, η οποία μπορεί να προωθήσει τη διασυνοριακή ολοκλήρωση και να αξιοποιήσει τις περιοχές και τις αξίες των συμμετεχουσών χωρών. Η στρατηγική βασίζεται σε δύο γενικούς στόχους: Προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στο περιβάλλον. Το ENI CBC MED αποτελεί την μεγαλύτερη πρωτοβουλία διασυνοριακής συνεργασίας που υλοποιείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργάνου Γειτονίας (European Neighborhood Instrument-ENI) και συγκεντρώνει τις παράκτιες περιοχές 13 χωρών της Ε.Ε. και συνεργατών: Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανος, Μάλτα, Παλαιστίνη, Πορτογαλία, Ισπανία και Τυνησία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here