Εξαγωγές 5 εκ. ευρώ απέδωσε το 2023,  η στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον κλάδο ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας

Με τη σταθερή στήριξη του εξαγωγικού του προσανατολισμού από την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο κλάδος της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας, ενισχύει την παρουσία του στην διεθνή αγορά.

Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις, που υποστηρίχθηκε ενεργά και το 2023, από την Περιφέρεια Κεντρικής  Μακεδονίας, απέδωσε σε συνεργασία με τον ΣΕΠΕΕ, συμφωνίες εξαγωγών  ελληνικών ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών, συνολικής αξίας, άνω των 5 εκ. ευρώ!

Είναι ενδεικτικό ότι στις δύο από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις μόδας που πραγματοποιήθηκαν τους τρεις τελευταίους μήνες, την MUNICH FABRIC START (18-20/7/2023) στο Μόναχο και την MOMAD METROPOLIS (15-17/9/2023) στη Μαδρίτη,  οι 12 ελληνικές  επιχειρήσεις που συμμετείχαν, πραγματοποίησαν 452 Β to B συναντήσεις με ξένους και Έλληνες αγοραστές,  με άμεσο αποτέλεσμα τη σύναψη συμφωνιών για παραγγελίες, ύψους 1.850.000 ευρώ.

Συνολικά το 2023, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ενίσχυσαν μέσω του ΣΕΠΕΕ, τη συμμετοχή 36 επιχειρήσεων  σε πέντε διεθνείς εκθέσεις του κλάδου.

«Η συστηματική στήριξη τα τελευταία χρόνια της εξωστρέφειας του κλάδου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αποδίδει καρπούς. Οι επιχειρηματίες του κλάδου κερδίζουν συνεχώς έδαφος στο εξωτερικό με την υψηλή ποιότητα και αισθητική των ελληνικών  προϊόντων.  Η δυναμική  της  ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, με σημείο αναφοράς την Κεντρική Μακεδονία, αναγνωρίζεται διεθνώς. Συνεχίζουμε  και τα επόμενα χρόνια να εργαζόμαστε μεθοδικά, για την ανάδειξη της  σε ισχυρό οικονομικό πυλώνα,  με υψηλό αριθμό θέσεων εργασίας και αξιοσημείωτο κύκλο εργασιών», επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κ. Γιουτίκας. 

Σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δραστηριοποιούνται περίπου 1.000 επιχειρήσεις ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας (το 44% της χώρας), οι οποίες απασχολούν 12.000 εργαζόμενους (48% της χώρας) και πραγματοποιούν εξαγωγές 1,4 δις € (το 70% της χώρας).