Στο 5,10% ανέρχεται πλέον το έμμεσο ποσοστό της BlackRock στην Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τελευταίας.

Αναλυτικότερα, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε πως, με την από 17.01.2019 σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την BlackRock, η BlackRock, Inc. κατέχει έμμεσα από την 16.01.2019 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης, εξαιρουμένων των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών του ΤΧΣ που υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του Ν. 3864/2010.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται, σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 1 περ. β) του Ν. 3556/2007 στοιχεία για την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here