Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης της νέας βελτιωμένης ρύθμισης των 120 δόσεων (έως το τέλος Οκτωβρίου), στην οποία μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί 60.000 οφειλέτες.

Οι λόγοι ουσιαστικά είναι από τη μια η προσπάθεια του υπουργείου να ανταποκριθεί στα αιτήματα των χιλιάδων φορολογουμένων και φορέων, και από την άλλη το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι πολύ μικρό, καθώς η πλατφόρμα για να υπαχθεί ένας οφειλέτης στη βελτιωμένη ρύθμιση άνοιξε μόλις πριν από λίγες ημέρες και απομένει μόλις ένα δεκαπενθήμερο, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε και λήγει η προθεσμία ένταξης.

Οφειλέτες

Από το σύνολο των 4.064.750 οφειλετών,

  • το 54,6% χρωστά ποσά κάτω των 500 ευρώ ο καθένας,
  • από 501 ευρώ έως 5.000 ευρώ χρωστά το 32,9% των οφειλετών,
  • από 5.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ το 10,7%, ενώ
  • το 1,7% των οφειλετών χρωστά ποσά από 50.001 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ και
  • από 1.000.001 ευρώ και πάνω χρωστά το 0,2% των οφειλετών.

Το 87,5% των οφειλετών χρωστά έως και 5.000 ευρώ, ποσοστό που φτάνει στο 92,6% αν το ποσό της οφειλής ανέβει έως τα 10.000 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των οφειλών του Δημοσίου χρωστούν ποσά έως 5.000 ή 10.000 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό οφειλών συσσωρεύεται στους μεγαλοοφειλέτες, αφού το 87,5% των οφειλετών χρωστά στην Εφορία ποσά έως 5.000 ευρώ ο καθένας, που συνολικά αντιστοιχεί μόλις στο 2,3% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αντίθετα, 1.154 οφειλέτες που οφείλουν από 10.000.000 έως 100.000.000 ευρώ ο καθένας χρωστούν συνολικά 28,3% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επισημαίνεται εξάλλου ότι 79 οφειλέτες με χρέη πάνω από 100.000.000 ευρώ ο καθένας οφείλουν συνολικά 32,7% των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Πόσοι οφείλουν και πόσα

Μέχρι 10 ευρώ χρωστούν 536.330 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 900.000 ευρώ.

Από 10 έως 50 ευρώ χρωστούν 338.072 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 9,8 εκατομμύρια ευρώ.

Από 50 ευρώ έως 500 ευρώ χρωστούν 1.344.749 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 296,1 εκατ. ευρώ.

Από 500 έως 2.000 ευρώ χρωστούν 944.602 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 917,1 εκατ. ευρώ.

Από 2.000 έως 3.000 ευρώ χρωστούν 190.945 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 468,5 εκατ. ευρώ.

Από 3.000 έως 5.000 ευρώ χρωστούν 199.765 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 773,4 εκατ. ευρώ.

Από 5.000 έως 10.000 ευρώ χρωστούν 210.589 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 1,475 δισ. ευρώ.

Από 10.000 έως 20.000 ευρώ χρωστούν 131.016 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 1,833 δισ. ευρώ.

Από 20.000 έως 50.000 ευρώ χρωστούν 91.438 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 2,822 δισ. ευρώ.

Από 50.000 έως 100.000 ευρώ χρωστούν 34.367 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 2,390 δισ. ευρώ.

Από 100.000 έως 150.000 ευρώ χρωστούν 12.283 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 1,494 δισ. ευρώ.

Από 150.000 έως 300.000 ευρώ χρωστούν 12.557 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 2,627 δισ. ευρώ

Από 300.000 έως 1.000.000 ευρώ χρωστούν 10.003 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 5,295 δισ. ευρώ.

Από 1.000.000 έως 1.500.000 ευρώ χρωστούν 1.971 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 2,395 δισ. ευρώ.

Από 1.500.000 έως 10.000.000 ευρώ χρωστούν 4.810 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 17,866 δισ. ευρώ.

Από 10.000.000 έως 100.000.000 ευρώ χρωστούν 1.154 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 29,547 δισ. ευρώ.

Από 100.000.000 και άνω χρωστούν 79 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 34,152 δισ. ευρώ.

Τα χρέη που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση

Η ελάχιστη καταβολή κάθε δόσης είναι 20 ευρώ, οι ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης υπολογίζονται αυτόματα με το μειωμένο επιτόκιο 3%, ενώ σε αυτή δεν μπορούν να ενταχθούν μόνο:

Οφειλέτες που κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ., οφειλές που προκύπτουν λόγω ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών) ή που απαγορεύεται η ρύθμισή τους από άλλους νόμους.

Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση ν.4305/2014 ή ν.4321/2015 (100 δόσεων) ή σε σύμβαση/ρύθμιση εξωδικαστικού συμβιβασμού οι οποίες απωλέσθηκαν μετά την 6η.5.2019 (ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του σχεδίου νόμου του ν.4611/2019).

Από την άλλη πλευρά, υποχρεωτικά εντάσσεται στην εν λόγω ρύθμιση το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και 31.12.2018 οφειλών οι οποίες έχουν βεβαιωθεί και καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των ΔΟΥ / Ελεγκτικών Κέντρων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης), ενώ προαιρετικά εντάσσονται:

  • οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
  • οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση ν. 4152/2013 (σε 12-24 δόσεις),
  • οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση ν. 4174/2013 (σε 12-24 δόσεις),
  • οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών (παρ. 5 άρθρ. 5 ν. 2275/1994),
  • οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά την 31η.12.2018.

Το email της ΑΑΔΕ προς τους οφειλέτες

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει αρχίσει ήδη την αποστολή ενημερωτικών email προς τους φορολογούμενους που έχουν χρέη προς την Εφορία, προκειμένου να σπεύσουν και να τα ρυθμίσουν εκμεταλλευόμενοι τα ευεργετήματα της νέας ρύθμισης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here