της ΣΟΦΙΑΣ Ν. ΤΣΙΠΤΣΕ

Το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της Χώρας μας είναι αδιαμφισβήτητα τα κόκκινα δάνεια. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τρόποι προσπάθειας ρύθμισης για όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων, μία κατηγορία μένει «σχεδόν απροστάτευτη».

Όπως είναι γνωστό τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να αναζητήσουν λύσεις μέσω του αναθεωρημένου Νόμου Κατσέλη – Σταθάκη, ο οποίος ισχύει έως την 31-12-2018 με την μορφή που έχει ως σήμερα, ήτοι με την διάσωση της κύριας κατοικίας. Τα δε νομικά πρόσωπα, και οι έμποροι που έχουν πτωχευτική ιδιότητα μπορούν να αναζητήσουν την ρύθμιση τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ή μέσω των διαδικασιών που προβλέπει ο πτωχευτικός Κώδικας.

Υπάρχει και μία κατηγορία ανθρώπων – στην οποία εντάσσονται εκατοντάδες Έλληνες- η οποία είναι η εξής: οι επιχειρήσεις που έκλεισαν , διατηρούν όμως χρέη σε Δημόσιο, ασφαλιστικά Ταμεία , ιδιώτες και πιστωτικά ιδρύματα.

Η συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων αντιμετωπίζει το εξής αδιέξοδο: Δεν μπορούν να ενταχθούν a priori στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη καθότι δεν είναι φυσικά πρόσωπα (παλιοί επιχειρηματίες). Σε περίπτωση δε που το επιχειρήσουν «κινδυνεύουν» να αποδειχτούν ως έχοντες την εμπορική ιδιότητα και να απορριφθεί η αίτησή τους. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι η νομολογία έχει διχαστεί και έχουν εκδοθεί ποικίλες αποφάσεις, κάποιες από τις οποίες πιο γενναίες εντάσσουν την κατηγορία αυτή στο Νόμο, κάποιες άλλες απορρίπτουν την αίτηση, για λόγους εμπορικότητας.

Δεν δύνανται όμως να ρυθμίσουν τα χρέη τους και μέσω του εξωδικαστικού , καθότι βασική προϋπόθεση για τον εξωδικαστικό είναι η επιχείρηση να είναι βιώσιμη, όπερ σημαίνει να είναι τουλάχιστον εν ενεργεία. Ένας τρόπος, ο οποίος προβλέπεται και από τον ίδιο το Νόμο είναι ο ενδιαφερόμενος να επαναλειτουργήσει την επιχείρηση, προκειμένου να μπορέσει να ενταχθεί στις διαδικασίες του εξωδικαστικού, όμως σε πολλές περιπτώσεις κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο.

Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για ένα ΚΕΝΟ, που θεωρητικά ίσως να μην υπάρχει καθότι ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ισχύει πως για τα φυσικά πρόσωπα ισχύει ο Νόμος Κατσέλη – Σταθάκη για τα νομικά πρόσωπα ισχύει ο εξωδικαστικός. Στην πράξη όμως συναντάται! Η συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων δυσκολεύεται να υπαχθεί σε ένα νομικό καθεστώς, ούτως ώστε να προσπαθήσει να ρυθμίσει την υπερχρέωσή της. Αποτέλεσμα: τα χρέη διογκώνονται. Οι πλειστηριασμοί προ των πυλών!

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here