Ζητήματα που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων, τα οποία σε μεγάλο βαθμό έχουν τιτλοποιηθεί και ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ηρακλής» και φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου έχουν θέσει οι εταιρείες διαχείρισης δανείων στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη με πολυσέλιδο υπόμνημα τους.

Ειδικά σε ότι αφορά στις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή» επισημαίνουν ότι «τυχόν αδυναμία επίτευξης των επιχειρηματικών σχεδίων που συνοδεύουν τις συγκεκριμένες τιτλοποιήσεις θα επιφέρει εξαιρετικές αρνητικές συνέπειες τόσο για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, όσο και για τους δημοσιονομικούς στόχους του Ελληνικού Δημοσίου».

Μεταξύ άλλων, οι servicers ζητούν:

  • να επιτραπεί η διασύνδεση σε διάδικους – θεσμικούς φορείς όπως τράπεζες και servicers
  • να διασυνδεθούν με την πλατφόρμα SOLON που σήμερα λειτουργεί ως «ηλεκτρονικό πινάκιο» και πρέπει να αναβαθμιστεί,
  • να ψηφιοποιηθούν οι διαδικασίες έκδοσης διαταγών πληρωμής,
  • να προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης ηλεκτρονικών αρχείων αποφάσεων από τα Ειρηνοδικεία για τις υποθέσεις του Νόμου 3869/2010
  • να επιταχυνθεί η εκδίκαση ανακοπών που σήμερα προσδιορίζονται από το 2028 και μετά.

Πηγή: NPLConfidential.com