Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο να χορηγήσει πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 3,7 δισ. ευρώ σε 6 κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος SURE, Το πρόγραμμα SURE αρχικού προϋπολογισμού 100 δισ. ευρώ, σχεδιάστηκε για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.

Οι προτάσεις ακολουθούν επίσημα αιτήματα για πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του SURE, τα οποία υποβλήθηκαν από το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Μάλτα, επιπλέον της στήριξης που έχει ήδη εγκρίνει το Συμβούλιο.

Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων που υπέβαλαν τα 6 κράτη μέλη, η Commission  προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή

 • 394 εκατ. ευρώ στο Βέλγιο,
 • 125 εκατ. ευρώ στην Κύπρο,
 • 2,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα,
 • 113 εκατ. ευρώ στη Λετονία,
 • 355 εκατ. ευρώ στη Λιθουανία
 • 177 εκατ. ευρώ στη Μάλτα.

Με τον τρόπο αυτό, το σύνολο της προτεινόμενης από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του SURE, χρηματοδοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 94,3 δισ. ευρώ για 19 κράτη.

 • Τα χρήματα του Προγράμματος αποτελούν δάνειο με εξαιρετικά χαμηλό έως μηδενικό κόστος  και καλύπτουν μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών που τέθηκαν σε εφαρμογή από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

 1. την αποζημίωση ειδικού σκοπού
 2. την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή,
 3. την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων
 4. την υλοποίηση του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Σχολιάζοντας το γεγονός αυτό, ο  Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε:

 • «η κυβέρνηση λειτουργεί, και θα συνεχίσει να λειτουργεί, με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας, αξιοποιώντας στον βέλτιστο βαθμό τους εγχώριους και ευρωπαϊκούς πόρους, προκειμένου οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες και η κοινωνία και η οικονομία να ανακάμψουν το ταχύτερο δυνατό»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here